Quick Cash

საოპერაციო საქმიანობის განსახორციელებლად, ყველა ბიზნესს სჭირდება საბრუნავი კაპიტალი. ყოველდღიური ოპერაციებისათვის საჭირო ფულადი რესური პრაქტიკულად შეუძლებელია დაიფაროს მხოლოდ მფლობელის კაპიტალით. გამომდინარე აქედან კომპანიები ხშირად მიმართავენ ფინანსურ ინსტიტუტებს და საკრედიტო ხაზის, ოვერდრაფტისა თუ მოკლევადიანი სესხის საშუალებით ავსებენ საბრუნავი კაპიტალის დეფიციტს.

ალბათ ხშირად გაიგონებთ ფრაზას, რომ უფასო არაფერი არ არის და მათ შორის არც ფულადი რესურსების მოზიდვაა გამონაკლისი. მსესხებელი კომპანია ვალდებულია შეთანხმებულ ვადაში დააბრუნოს ძირი თანხა და დარიცხული პროცენტი, რომელიც შეთანხმების საგანია. ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტები სესხის გაცემამდე საკმაოდ დიდ დროსა და რესურსებს ხარჯავენ იმაზე, რომ შემოწმდეს მსესხებლის კრედიტუნარიანობა.

ბოლო წლებში მთელს მსოფლიოში, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად გაჩნდა ონლაინ პლატფორმები, რომლებიც მსხვილ და საშუალო ბიზნესებს დისტანციურად, საიტის გამოყენებით სთავაზობს წვდომას ფულად რესურსზე. Quick Cash არის ქართული სტარტაპი, რომელიც მათ მიერ შექმნილი ალგორითმის საშუალებით ადგილობრივ თუ უცხოურ ფინანსურ ინსტიტუტებს აძლევს საშუალებას დისტანციურად შეაფასონ მცირე თუ საშუალო ბიზნესის კრედიტუნარიანობა.

Quick Cash ინოვაციური პლატფორმის საშუალებით სულ რაღაც 5 წუთშია შესაძლებელი მცირე ან საშუალო ბიზნესმა სქორინგზე დაყრდნობით შეიტყოს რა რაოდენობის სესხის აღება შეუძლია.

“საქმიანობა 2014 წელს დავიწყეთ და თავიდან რამდენიმე წელი ალგორითმის შექმნაზე ვმუშაობდით. ჩვენ ვართ ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანია, რომლის ძირითადი პროდუქტი არის ალტერნატიული დაკრედიტების პლატფორმა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი პლატფორმა აფასებს ბიზნეს სუბიექტების კრედიტუნარიანობას.

საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო ალგორითმი დაგვეტესტა, ამიტომ თავად გავცემდით სესხებს მცირე ბიზნესებზე ჩვენივე შეფასების მექანიზმით. პროცესი სრულად ავტომატიზირებული იყო და მსესხებელთან კონტაქტი მხოლოდ მაშინ იყო საჭირო როდესაც კონტრაქტზე უნდა მოეწერა ხელი. იმის მაგივრად რომ მისულიყავით რომელიმე ფინანსურ ინსტიტუტში და გარკვეული პერიოდი მოლოდინის რეჟიმში ყოფილიყავით, ეს პროცესი სრულად გავაციფრულეთ და მოლოდინის დრო 5 წუთამდე დავიყვანეთ.” – გვიყვება კომპანის დამფუძნებელი მარიამ რუსიშვილი.

Quick Cash ერთ-ერთი სტარტაპია იმ თხუთმეტიდან, რომელიც 500 Startups-ის აქსელრაციის პროგრამისთვის შეირჩა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაუგროვდა ბოლო წლებში და ბევრ სხვადასხვა წარმატებას მიაღწია საერთაშრისო დონეზე, დამფუძნებელმა მაინც გადაწყვიტა პროგრამაში მონაწილეობა, რადგან 500 Startups  მსოფლიო დონის აქსლერატორია. მათგან მიღებული ცოდნა და გამოცდილება, რა ეტაპზეც არ უნდა იყოს სტარტაპი, ყოველთვის გამოსადეგია და  ანტრეპრენიორებს სწრაფად განვითარებში ეხმარება.

ვინც არ იცით შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ბანკისა და ტექნოპარკის მხარდაჭერით საქართველოში შემოვიდა მსოფლიო დონის აქსელერატორი 500 Startups. პრგრამაში მონაწილე სტარტაპებმა უკვე დაასრულეს სალექციო პერიოდი და მენტორებისგან მიიღებული რჩევების გათვალისწინებით ცვლილებები უნდა შეიტანონ პროდუქტსა თუ სერვისში. ყველა სტარტაპს სხვადასხვა გამოწვევა აქ ამ მომენტში და სპეციფიური გამოცდილების მქონე მენტორებთან შეიძლება დასჭირდეთ კომუნიკაცია. ამ მხრივ მონაწილეები შეზღუდულნი არ არიან და წვდომა აქვს 500 Startups-ის მენტორების  სრულ ქსელზე.

ბოლოს, კი ისღა დამრჩენია მონაწილეებს წარმატება ვუსურვო და შეიძლება დღეს ბევრი ადმიანი ვერ ხვდება ამ წამოწყების მნიშვნელობას, მაგრამ ღრმად მჯერა, რომ ამის დადებით ეფექტს დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო კარგად დავინახავთ.

 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა