ღია ბანკინგი უკვე ფინტექ კომპანიებისთვისაც ხელმისაწვდომია

ამიერიდან ღია ბანკინგში ფინტექ კომპანიებიც ჩაერთვებიან.

აღნიშნული სიახლე გულისხმობს, რომ ფინტექ კომპანიებს უკვე შეუძლიათ, საკუთარ ვებსაიტებსა და აპლიკაციებზე ბანკის სერვისები მარტივად მიაერთონ.

ამის შესახებ ბრძანება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გამოსცა და ის უკვე ამოქმედებულია. ბრძანება ვრცელდება როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებზე.

ამ დროისთვის ფინტექ კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომია ბანკის შემდეგი სერვისები: ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია; ბალანსი; ბოლო ორი წლის ტრანზაქციების ისტორია და გადარიცხვის სერვისი.

ღია ბანკინგში ჩართვა შესაძლებლობას იძლევა, რომ ფინტექ კომპანიებს ბანკის სტატუსით რეგისტრაციის გარეშე ჰქონდეთ საბანკო სერვისები.

ღია ბანკინგში ჩასართავად ფინტექ კომპანიას ორი ნაბიჯი სჭირდება: ეროვნული ბანკისგან თანხმობის მიღება და მიღებული დოკუმენტაციით არსებული სერვისების ბანკის საიტიდანვე ინტეგრაცია.

როგორ გასცემს ეროვნული ბანკი ნებართვას

ფინტექ კომპანიამ ღია ბანკინგში ჩართვის სურვილით ეროვნულ ბანკს წერილობით უნდა მიმართოს — შეავსოს განცხადების ფორმა და წარადგინოს ეროვნული ბანკის რეგულაციით მოთხოვნილი ყველა საჭირო დოკუმენტი.

ეროვნული ბანკი 2 თვის განმავლობაში გასცემს შესაბამის დოკუმენტს კომპანიის ღია

ბანკინგში ჩართვის შესახებ.

როგორ ინტეგრირდება BOG-ის სერვისები ფინტექ აპლიკაციებში

ეროვნული ბანკისგან მიღებულ ნებართვას აქვს კოდი, რომლის საშუალებითაც მსურველები api.bog.ge-ზე მარტივად და დამოუკიდებლად შეძლებენ ბანკის სერვისების ინტეგრაციას.

ღია ბანკინგით ფინტექ კომპანიებს აქვთ წვდომა მომხმარებლის გარკვეული მონაცემების შესახებ. ეს კი სერვისების მუდმივად განახლებისა და გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა.

ნახეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება ვრცლად ამ ბმულზე.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა