ნიშნული:

ლაშა ბექაური

ადამიანები, რომლებიც არ ჩერდებიან – ლაშა ბექაური

 „მთის ხალხი მებრძოლი ხალხი ვართ. სპორტს არხილოსკალოში ვეზიარე. ამ ადგილმა და ამ ადამიანებმა მიზნისკენ ბრძოლა მასწ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით