რატომ უნდა განახორციელო ინვესტიცია სადაზღვევო სექტორში

რისკებისგან დაზღვევისა და გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში დახმარების გაწევის გარდა, სადაზღვევო კომპანიებს კიდევ ერთი, შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი დანიშნულება აქვთ, ეს შემოსავლების მიღება და ინვესტორებისათვის მოგების განაწილებაა.

თუკი სადაზღვევო სექტორს ისე შევხედავთ, როგორც ბიზნესს, მაშინ დავინახავთ, რომ ამ საქმიანობით დაკავებულ კომპანიებს არაერთი უპირატესობა აქვთ, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი კი სტაბილურობაა. საქმე ისაა, რომ სადაზღვევო კომპანიების საქმიანობა მთლიანად დგას წინასწარ განსაზღვრულ შემოსავლებზე, კალკულირებულ რისკებზე და გათვალისწინებულ ხარჯებზე, რაც ამ სექტორს განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის ისეთი ინვესტორებისთვის, რომელთაც სტაბილური დივიდენდური შემოსავლის მიღება და საბაზრო რისკებისგან თავის დაცვა სურთ.

სტაბილურობასთან ერთად, სადაზღვევო სექტორის კიდევ ერთი უპირატესობა მის მდგრადობას უკავშირდება. ეკონომიკური ვითარების გაუარესებისა თუ გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამწვავების მიუხედავად, სადაზღვევო სერვისებზე მოთხოვნა არ იკლებს, უფრო მეტიც, ზოგიერთი კრიზისი და მოვლენა დაზღვევაზე მოთხოვნის ზრდას იწვევს.

გარდა ამისა, სადაზღვევო სექტორი ერთ-ერთ ყველაზე მკაცრად რეგულირებულ სფეროდ ითვლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორებს შედარებით უფრო ნაკლებ რისკებთან უწევთ გამკლავება და საკმაოდ დაბალია იმის შანსიც, რომ რომელიმე მსხვილმა სადაზღვევო კომპანიამ კრახი განიცადოს, რადგან ამას ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოები მარტივად უბრალოდ ვერ დაუშვებენ.

სადაზღვევო სექტორთან მიმართებით მთავარი უპირატესობა ზრდის დინამიკას უკავშირდება. ამჟამინდელი მდგომარეობით, გლობალური ინდუსტრია დაახლოებით 7 ტრილიონ დოლარადაა შეფასებული, სადაზღვევო სერვისების უმსხვილესი მომხმარებლები კი აშშ, ჩინეთი, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები არიან. ანალიტიკოსების პროგნოზით, 2030 წლამდე ინდუსტრიის საერთო შეფასება $12 ტრილიონს მიაღწევს, რაც მოსახლეობის რაოდენობის ზრდით, ურბანიზაციის ტემპის დაჩქარებით, სიცოცხლის საშუალო ასაკის მატებით და გლობალური ეკონომიკის ზრდით იქნება განპირობებული.

ზოგადად, რაც უფრო განვითარებულია სახელმწიფო, მით უფრო მაღალია დაზღვეულ მოქალაქეთა წილი, ეს კანონზომიერება კი იმით აიხსნება, რომ დიდი ხარჯების გაღებისგან თავის დასაზღვევად მოქალაქეებს ყოველთვიურად მცირე მოცულობის თანხის გაღება და სამაგიეროდ სიმშვიდეში ცხოვრება ურჩევნიათ.

აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ინდუსტრია მხოლოდ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევას არ მოიცავს. მსოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებით იმატებს უძრავი ქონებისა და ავტომობილების დაზღვევის შემთხვევები, რადგან ადამიანებს თავიანთი ძვირად ღირებული ნივთების და ქონების დაცვა სურთ, ამის საუკეთესო საშუალება კი დაზღვევაა.

ამჟამინდელი მდგომარეობით, სადაზღვევო ინდუსტრიის უმსხვილესი მოთამაშე ამერიკული UnitedHealth Group-ია, რომელიც საფონდო ბირჟაზე 480 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. კომპანიის აქციების ღირებულება ხუთწლიან პერიოდში 120%-ითაა გაზრდილი და თან ის წლებია, რაც სტაბილურად გასცემს დივიდენდებს, რაც ინვესტორებს პერიოდული შემოსავლის მიღების საშუალებას აძლევს.

სადაზღვევო სექტორში ასევე შეხვდებით სხვა მსხვილ მოთამაშეებს, მათ შორის არიან: Elevance, Allianz, Marsh & McLennan, Progressive, Cigna, Humana, MetLife და AIG. შესაძლოა, ეს ბრენდები საზოგადოებაში ისეთი ცნობადობით არ სარგებლობდნენ, როგორც ტექნოლოგიური გიგანტები ან მოდის სახლები, მაგრამ ყოველი ზემოხსენებული კომპანია სტაბილური შემოსავლებით, კლიენტების მრავალფეროვანი ბაზითა და ბაზრის საკმაოდ დიდი წილით გამოირჩევა.

თუკი არჩევანის გაკეთება გიჭრით და არ იცით, ზუსტად რომელ კომპანიებში დააბანდოთ თანხა, მაშინ შეგიძლიათ მობილბანკში სადაზღვევო ინდუსტრიაზე ორიენტირებული ფონდი შეიძინოთ, მაგალითად, SPDR Insurance ETF (KIE), რომელიც უმსხვილეს სადაზღვევო კომპანიებს აერთიანებს და არჩევანის გაკეთების პროცესს ამარტივებს, თანაც ინვესტიციის რამდენიმე კომპანიაზე გადანაწილებით თავს საბაზრო რისკებისგანაც დაიზღვევთ.  

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა