ნიშნული:

ილია ჭავჭავაძე

ილია ჭავჭავაძე — საქართველოს ყველაზე დიდი რეფორმატორი

ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაობდეს” — 1837 წლის 8 ნ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით