ნიშნული:

ფული

რა არის ფულის დროში ღირებულება და როგორ შეიძლება გამოიყენო ეს ცოდნა მომავლის დასაგეგმად

დღეს გირჩევნია 100 ლარის მიღება თუ ერთი წლის შემდეგ? ალბათ, როგორც სრული უმრავლესობა, შენც იტყოდი, რომ დღესვე. შეიძლება...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით