ნიშნული:

დივიდენდი

ინვესტირების გზამკვლევი: რა არის დივიდენდი

დივიდენდი საფონდო ბირჟიდან ფინანსური სარგებლის მიღების ერთ-ერთი მექანიზმია. ეს არის კომპანიის მიერ ინვესტორებზე განაწილ...

ტერმინები, რომლებიც ინვესტირების დაწყებისას უნდა იცოდე

ინვესტირების დაწყება შეიძლება რთულად გეჩვენებოდეთ. მათ შორის, იმის გამო, რომ ეკონომიკის სახელმძღვანელოსთვის დამახასიათე...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით