ნიშნული:

დაცული ტერიტორიები

12 წელი 12 დაცული ტერიტორია

უკვე 12 წელია, საქართველოს ბანკი ქვეყნის 12 დაცული ტერიტორიის უნიკალური ეკოსისტემის, ბიომრავალფეროვნებისა და ეროვნული ს...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით