ნიშნული:

ბიუჯეტირება

სამაგიდო თამაშები, რომლებიც ბავშვებს ბიუჯეტირებას ასწავლის

მოზარდობისას მიღებული ცოდნა და უნარ-ჩვევები უდიდეს გავლენას ახდენს ჩვენს მომავალ ცხოვრებაზე და ამას არაერთი კვლევა ადას...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით