სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი

საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათის, „თბილისი – წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და გამომცემლობა „პალიტრა L-ის“ ერთობლივ ლიტერატურულ კონკურსში რეგისტრაცია გრძელდება! 
 
ვისთვის არის პროექტი?
 
  • საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი ან/და პროფესიული სასწავლელების სტუდენები
  • სტუდენტებისთვის ვისაც უყვარს ლიტერატურა და წერა
  • რა არის საჭირო კონკურსში მონაწილეობისთვის? 
  • მოცემული კრიტერიუმების მქონე სტუდენტმა სურვილის შემთხვევაში  wbclit2021@gmail.com-ზე 6 ოქტომბრამდე უნდა გამოაგზავნოს: 
  • სასწავლებლის მიერ გაცემული სტუდენტის მოქმედი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა
  • მხატვრული მოთხრობა, არანაკლებ, ორი და არაუმეტეს, ხუთი გვერდისა (12-იანი შრიფტით
  • რამდენი სტუდენტი შეირჩევა და როგორია შერჩევის შემდეგი ეტაპი? 
  • 22 ოქტომბერს, გამარჯვებული 15 სტუდენტი, ხუთ ტუტორთან ერთად, საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში გაემგზავრება, სადაც, ხუთი დღის განმავლობაში, მხატვრული წერის, რედაქტირების, დაკაბადონებისა და წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე, ლექციები ჩაუტარდებათ. 
 
როგორია კონკურსის საბოლოო ეტაპი?
  • კურსის დასრულების შემდეგ, პროექტის მონაწილე სტუდენტებმა, ორი კვირის განმავლობაში, ახალი მოთხრობა უნდა დაწერონ. ყველა მოთხრობას ერთ კრებულად გამომცემლობა, „პალიტრა L“ გამოსცემს, ხოლო, 19 ნოემბერს, სამი საუკეთესო მოთხრობის ავტორს, გადაეცემა ფულადი ჯილდო (პირველადგილოსანს – 1000, ხოლო მეორე და მესამე ადგილზე გასულებს – 800 და 500 ლარი. ასევე, საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საკუთარ რჩეულებს დაასახელებენ. 
წარმატებებს გისურვებთ!
 
 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა