ოფისში დაბრუნებისთვის საჭირო რესურსები

4 აპრილიდან ბექ ოფისი უბრუნდება ფიზიკურ სივრცეში მუშაობას.
არაერთ დეპარტამენტში დისტანციურად მუშაობისას გუნდები რაოდენობრივად გაიზარდნენ.
 
გთხოვთ, შეავსეთ კითხვარი და დააფიქსირეთ თქვენი საჭიროებები ოფისში სამუშაოდ დაბრუნებისას.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა