მეზანინ დაფინანსება

საინვესტიციო ბანკი გალტ & თაგარტი, ბიზნესისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით, მეზანინ დაფინანსების მოპოვებაში მხარდაჭერას გთავაზობთ. 

მეზანინ დაფინანსება შუალედური პროდუქტია სესხსა და საკუთარ კაპიტალს შორის, ხოლო ინვესტირება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც სესხის, ასევე პრივილეგირებული აქციის ფორმით. 

მეზანინ დაფინანსების უპირატესობებს შორის აღსანიშნავია, გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდი ძირისა და სარგებელის გადასახდელებზე. პროცენტი კაპიტალიზირდება და მთლიანი თანხის გადახდა ხდება პერიოდის ბოლოს, რაც გამომუშავებული ფულადი ნაკადების ფაქტობრივად სრულად რეინვესტირების შესაძლებლობას გაძლევთ.

დაფინანსების საშუალო ვადა 5-7 წელია, ხოლო მინიმალური მოცულობა 500 000 აშშ დოლარი.

მეზანინ დაფინანსება განვითარებაზე ორიენტირებულ ისეთ კომპანიებს აძლევს შესაძლებლობას მიიღონ ფინანსური რესურსი, რომლებიც უკვე ათვისებული აქვთ სასესხო ლიმიტების ან/და უზრუნველყოფის საგნის არარსებობის გამო მოკლებულნი იყვნენ დამატებითი სესხის აღების შესაძლებლობას, თუმცა აქვთ ბიზნესის განვითარების ან სწრაფი ზრდის სტრატეგია, სურთ გაზარდონ საწარმოო სიმძლავრე, დაიმატონ ახალი პროდუქტი, შემოსავლის ხაზი, გავიდნენ უფრო დიდ ბაზარზე, ან შეიძინონ სხვა კომპანია, რაც მათ პოზიციას კიდევ უფრო გაამყარებს და შემოსავლებსაც მკვეთრად გაზრდის. 

გალტ & თაგარტის მეზანინ პროდუქტით დაფინანსების შემთხვევაში, გარდა ფინანსური რესურსის მოზიდვისა, დამატებით ისარგებლებთ გალტ & თაგარტის გამოცდილი გუნდის კონსულტაციებით.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა