ფაქტორინგი

ფაქტორინგის პროცესის გაციფრულება
 
საქართველოს ბანკმა მომხმარებელს ფაქტორინგის − ვაჭრობის ფინანსირების ერთ-ერთი ყველაზე მოქნილი პროდუქტის − გაციფრულება შესთავაზა. შედეგად, ბიზნესს შესაძლებლობა ეძლევა ოპერაციები განახორციელოს ონლაინ, თვალი ადევნოს მთელ ამ პროცესს და ჰქონდეს მუდმივად განახლებული ინფორმაცია. 
 
რა არის ფაქტორინგი?
 
ფაქტორინგი ინვოისების საფუძველზე დაფინანსების მიღებას გულისხმობს, ამისათვის არ მოითხოვება დამატებითი უზრუნველყოფა და თანხა გაიცემა მაშინაც კი, როცა საკრედიტო ლიმიტი ამოწურული გაქვთ.
 
ძირითადად, ფაქტორინგი გამოიყენება ისეთ ბიზნესსაქმიანობაში, როგორებიცაა: წარმოება, საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, მშენებლობა, ჯანდაცვა, ტრანსპორტირება და სხვ.
 
კიდევ რა სარგებელი მოუტანა ბიზნესს ფაქტორინგის გაციფრულებამ?
  • თუ თითოეული ინვოისის დაფინანსებაზე კლიენტს (ზოგ შემთხვევაში დებიტორსაც ბანკში მისვლა უწევდა, ახლა საკმარისი იქნება მხოლოდ ერთი ვიზიტი ხელშეკრულების გასაფორმებლად. დანარჩენი პროცედურების გავლა კი ონლაინაა შესაძლებელი
  • კომპანიას ექნება ფაქტორინგის გვერდი ბიზნესინტერნეტბანკში, სადაც შეძლებს მისი მიმდინარე დაფინანსების ნახვას
  • იქვე დებიტორის როლში მარტივი ფორმით უზრუნველყოფს ინვოისების დადასტურებასა თუ გადახდას 
  • ასევე შესაძლებელი გახდა დაფინანსების მიღება პროდუქციის მიწოდების /  მომსახურების გაწევისთანავე
  • დებიტორის როლში მყოფ ბიზნესს ფაქტორინგი აძლევს გადახდის ვადის გადავადებისა და მისი პარტნიორების არეალის განვითარების შესაძლებლობას
  • ფაქტორინგს საკრედიტო ხაზთან ან სესხთან შედარებით ის უპირატესობა აქვს, რომ შესაძლებელია უფრო მეტი დაფინანსების მიღება
  • ასევე, დაფინანსების შემთხვევაში ის დებიტორის მიერ არგადახდისგან დაცვის საუკეთესო გარანტად მიიჩნევა
ისარგებლეთ ფაქტორინგით და იყავით მშვიდად, რადგან დაფინანსების მიღება, თქვენი კომპანიის გაყიდვების ზრდა, საბრუნავი საშუალებების, ნედლეულისა თუ მარაგების დროულად შევსება უზრუნველყოფილი იქნება.   

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე.

 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა