დაფინანსება გამარტივებული უზრუნველყოფის პირობით მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის

ბიზნესის დასაწყებად ან გასაფართოებლად საჭირო ფინანსური რესურსის მოზიდვა საქართველოს ბანკში მარტივად არის შესაძლებელი. 
 
მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის თანხის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 50 000 ლარს, მაქსიმალური კი − 5 000 000 ლარს. 
 
თქვენი ბიზნესის მეტი პოტენციალის ასათვისებლად შეავსეთ განაცხადი.

არ გაჩერდე!

 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა