ბარათების მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა

ბარათების მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა ავტომატურად.

იმ მიზნით, რომ მომხმარებლებისთვის ფილიალში ვიზიტი აგვერიდებინა, ბარათებს, რომლებსაც მოქმედების ვადა ეწურებოდა, ავტომატურად გაუხანგრძლივდა 5 წლით.

VISA ბარათების გამოყენება შესაძლებელია სტანდარტულად, როგორც გადახდისას პოსტერმინალზე და ონლაინ, ასევე თანხის გამოტანისას ბანკომატით.
MasterCard და American Express ბარათების შემთხვევაში კი ბარათის მოთავსებითა და პინკოდის შეყვანით პოსტერმინალსა და ბანკომატში.
ონლაინგადახდისას ინტერნეტში, ბარათის მონაცემების მითითებისას, ისარგებლე განახლებული ვადით

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა