ამანათის სახლში მიღება

იმისათვის, რომ ბანკმა შეძლოს თქვენთვის ამანათის მოწოდება, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული მარტივი ველები.
 
თქვენ მიერ შევსებული ინფორმაციიდან  საკურიერო კომპანიას გადაეცემა მხოლოდ სახელი, გვარი, საკონტაქტო ნომერი და მისამართი.
 
კურიერი ამანათს მოგიტანთ მითითებულ მისამართზე 31 დეკემბრამდე.
 
გთხოვთ მონაცემები შეავსოთ არა უგვიანეს 16 დეკემბრისა.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა