3-თვიანი საშეღავათო პერიოდი

საქართველოს ბანკის მომხმარებელი ფიზიკურ პირები, მათ საკრედიტო პროდუქტებზე 3 (სამი თვიანი საშეღავათო პერიოდით ისევ შეძლებენ სარგებლობას. 
 
საშეღავათო პერიოდით სარგებლობას შეძლებენ ბანკის მიერ იდენტიფიცირებული პირები, რომლებსაც  ბანკის ხელთ არსებული ინფორმაციით შეუმცირდათ ან დაკარგეს შემოსავლები და ისინი მიიღებენ შესაბამის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას. 
 
საშეღავათო პერიოდის დაწესების პირობები იხილეთ აქ.
შენიშვნა: 2020 წლის 2 ივლისს პროდუქტების ჩამონათვალს დაემატა ბიზნეს სესხებიც, პირობები იხილეთ აქ.

საშეღავათო პერიოდით სარგებლობას ასევე შეძლებენ ის პირები, ვინც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ კომპენსაციას ახალი კორონავირუსის შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნით. 
 
საშეღავათო პერიოდის დაწესების პირობები იხილეთ აქ.
 
მომხმარებლების ინფორმირება მოხდება ეტაპობრივად, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ხოლო საშეღავათო პერიოდის დაწესების შემდეგ, განახლებული გრაფიკის ნახვა შესაძლებელი იქნება მომხმარებლის ინტერნეტბანკში, მობილბანკსა და ბანკის ფილიალებში.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა