როგორ აღვზარდოთ ბედნიერი შვილები? რჩევები მაია მაშო გოგოლაძისგან

13 ოქტომბერს SOLO Talks-ის ფარგლებში ჩატარდა მაია მაშო გოგოლაძის სემინარი თემაზე, თუ როგორ გავზარდოთ ბედნიერი შვილები. სპიკერი ბევრ საინტერესო საკითხს შეეხო, გიზიარებთ მის პასუხებს შვილის აღზრდის პროცესთან დაკავშირებულ აქტუალურ შეკითხვებზე. 
 
 
რა გზას გადის მშობელი შვილის აღზრდის პროცესში?
 
შვილის აღზრდის პროცესში მშობელი თავად გადის განვითარებისა და ტრანსფორმაციის გზას. მასთან ერთად იზრდება, აცნობიერებს გამოწვევებს და პიროვნული განვითარების ახალ საფეხურებზე ადის. შვილის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებისას ის თავად ხდება „ზრდასრული“, ჰარმონიული და ბედნიერი.
 
რა / ვინ დგას მშობელსა და მშობელს შორის? რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი პოვნა?
 
მშობელსა და მშობელს შორის უამრავი ადამიანი და ინსტიტუცია დგას, რომლებიც განსაზღვრავენ განვითარების იმ ბიოეკოლოგიურ მოდელს, რომელშიც ბავშვი იზრდება. მიკროსისტემის, მეზოსისტემის, ეგზოსისტემისა და მაკროსისტემის სოციალურ ინტერაქციათა ამ დონეებზე ბავშვი განვითარების პარალელურად თანდათანობით ერთვება. ამერიკელი განვითარების სპეციალისტის, ური ბრონფენბრენერის, ბიოეკოლოგიური მოდელი მშობელს ეხმარება იმის გააზრებაში, თუ როგორ იქსოვება გარემოფაქტორთაგან დიდი ბადე და ეს ბადე ერთი კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში როგორ ქმნის განვითარების კონტექსტს. შვილის აღზრდისას თავად მშობელი წარმოადგენს გარემოს შემადგენელ ნაწილს, უმეტესწილად გარემოც განსაზღვრავს მშობლის დამოკიდებულებებს და „იდეალური მშობლობის“ ხარისხსაც.
 
 
რა არის განვითარების ის 3 მთავარი პრინციპი, რომლებიც უნდა იცოდეს ნებისმიერმა მშობელმა?
 
მიუხედავად გარემოფაქტორების ძლიერი ზეგავლენისა, არსებობს 9 ძირითადი პრინციპი, რომლებიც ნებისმიერმა მშობელმა უნდა იცოდეს და გაითვალისწინოს ბედნიერი შვილის აღზრდის პროცესში.
 

SOLO Talks-ის სემინარზე ჩვენ 3 მათგანი განვიხილეთ 3 კონკრეტული, პრაქტიკული ისტორიის მაგალითზე.
 
პირველი პრინციპი ასე ჟღერს − დაიხარეთ გუბესთან წყლის დასალევად. რატომ? იმიტომ რომ, როგორც ამბობენ, როცა ადამიანი პირველად გაჩერდა გუბესთან და საკუთარი ანარეკლი დაინახა, მაშინ მიიღო მან პირველი უკუკავშირი, ინფორმაცია საკუთარ თავზე. შვილის აღზრდისას უმნიშვნელოვანესია: მშობელი კარგად იცნობდეს საკუთარ თავს, ვინ არის და რა უნდა; აცნობიერებდეს, რა რწმენა / წარმოდგენები / სტერეოტიპები ამოძრავებს; რისი ეშინია, როგორ უმკლავდება სტრესებს და როგორ მუშაობს საკუთარი ემოციური ჰიგიენისთვის. 
 
მეორე პრინციპი მშობლის ღირებულებების გაცნობიერებაა. როგორ გამოხატავს ის შვილის მიმართ პატივისცემას, მხარდაჭერას, დაფასებას, როგორ ზრუნავს მის დამოუკიდებელ და პასუხისმგებლიან პიროვნებად აღზრდაზე, როგორ უსმენს და უგებს მას.
 
მესამე პრინციპი ბალანსში ყოფნის ხელოვნებაა. ადამიანი სისტემური არსებაა. იგი თანაბრად უნდა ვითარდებოდეს მთავარი ღერძის − სულის, გონების, სხეულის − მიმართულებით. ამ 3 შემადგენლის განვითარებით ხდება ის ბედნიერი, ჰარმონიული და ბალანსში მყოფი. 
 
 
რა არის ის ერთი განსაკუთრებული უნარი, რომლითაც მშობლები შეძლებენ ბედნიერი შვილების აღზრდას?
 
რა თქმა უნდა, ეს უპირობო სიყვარულია. განვითარების ნებისმიერ დონეზე და მომენტში: გააცნობიერეთ აქ და ახლა მომენტი, ჩაეხუტეთ ხშირად, გამოხატეთ სიტყვიერად, საუბრისას უცქირეთ თვალებში, დაუთმეთ ხარისხიანი დრო, გაანებივრეთ საჩუქრებით და ემსახურეთ მას.
 
 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა