რა უპირატესობა აქვს სესხის ლარში აღებას

ცხოვრებაში დგება მომენტები, როცა ჩვენი მიზნების მისაღწევად დამატებითი ფინანსური რესურსი გვჭირდება ხოლმე. ამ დროს ბევრი ადამიანი მიმართავს ბანკს და იღებს სესხს. თუმცა, სესხის აღება საპასუხისმგებლო საქმეა და ამ ნაბიჯის გადადგმამდე ბევრი რამის გათვალისწინებაა აუცილებელი. მაგალითად, რომელ ვალუტაში გსურთ კრედიტის მიღება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მაშინაა, როცა იპოთეკურ სესხს იღებთ და გრძელვადიანი გეგმების დაწყობა გიწევთ.

არჩევანი კი ასეთია — აიღო კრედიტი უცხოურ ვალუტაში (მაგალითად, ევროში ან დოლარში) თუ ეროვნული ვალუტა ამჯობინო. რასაკვირველია, თითოეული საკრედიტო შემთხვევა ინდივიდუალურად  განიხილება, მაგრამ ქვემოთ მოგიყვებით, რა უპირატესობები აქვს სესხის ლარში აღებას და რა გარემოებებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება გადაწყვეტილების მიღებამდე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქვემოთ მოცემული პირობები არ არის ფინანსური რჩევა და ყოველი გარემოება განხილულია იმ დაშვებით, რომ კლიენტი შემოსავალს ლარში იღებს და არა – უცხოურ ვალუტაში.

მეტი შესაძლებლობა

უპირველესად, ის უნდა ვთქვათ, რომ სესხის ლარში აღების შემთხვევაში დაზღვეული ხართ ვალუტის კურსის ცვლილების შედეგებისგან — არ მოგიწევთ დარდი იმაზე, რომ კრედიტი შეიძლება გაგიძვირდეთ.  მსოფლიოში განვითარებულმა ბოლოდროინდელმა ეკონომიკურმა პროცესებმა საერთაშორისო ნიშნულების ცვლილება იმდენად არაპროგნოზირებადი გახადა, რომ სესხის ეროვნულ ვალუტაში აღება უფრო ხელსაყრელი ალტერნატივა შეიძლება იყოს თქვენთვის.

გარდა ამისა, როცა თქვენი შემოსავალი ლარშია და სესხსაც ეროვნულ ვალუტაში იღებთ, ამ სესხის პირობებით სარგებლობის უფრო მეტი და მოქნილი შესაძლებლობა გეძლევათ. უმთავრესად, ეს სესხის ლიმიტსა და ვადას შეეხება; 200 ათას ლარამდე კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სესხის გაცემის შედეგად მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამსესხებლის მიმართ 200 000 ლარს აღემატება ან თუ იმავე ვალუტის დეპოზიტით არის უზრუნველყოფილი). ამასთან, აღებული ვალდებულებები შეგიძლიათ 240 თვემდე გადაანაწილოთ, თუ შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში გაქვთ (მაშინ, როცა უცხოურ ვალუტაში ვადის მაქსიმუმი 120 თვეა).

სხვათა შორის, მაშინაც, როცა კლიენტის გადახდისუნარიანობის შესაფასებლად ყოველთვიური შემოსავალი იანგარიშება, ლარში მეტი წილის — 50%-მდე — გათვალისწინება ხდება; უცხოურ ვალუტაში კი შემოსავლის მხოლოდ 30%-მდე შეთავაზება შეგიძლიათ. ასე რომ, კრედიტის ლარში მოთხოვნისას მეტი თანხის მიღებასაც შეძლებთ (იმ შემთხვევის გარდა, როცა შემოსავალიც და სესხიც უცხოურ ვალუტაში გაქვთ).

დამატებითი სარგებელი

ლარში სესხის აღებას სხვა უპირატესობებიც აქვს. მაგალითად, თუკი გარკვეული რაოდენობის თანხა უკვე გაქვთ და ბინის შესაძენად დამატებითი ფინანსები, ანუ თანამონაწილეობა გჭირდებათ, ბანკს შეუძლია უძრავი ქონების ღირებულების 85%-მდე შემოგთავაზოთ სესხად (უცხოურ ვალუტაში მხოლოდ 70%-მდე დაფინანსებაა შესაძლებელი).

და ბოლოს — ლარში სესხის აღებისას შესაძლებლობა გაქვთ, აიღოთ Offset ბარათი. . ეს ბარათი საშუალებას გაძლევთ, გარკვეულ პერიოდში სესხის ყოველთვიური შენატანი შეამციროთ — ამისთვის მხოლოდ Offset ანგარიშზე თანხის არსებობაა საჭირო – რა თანხაც გექნება ანგარიშზე, იმის შესაბამისი გადასახდელი პროცენტი შეგიმცირდებათ (არაუმეტეს სესხის 50%-სა). ეს შეთავაზება კი კვლავაც არ ეხება მათ, ვინც სესხს უცხოურ ვალუტაში იღებს.

თუმცა, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, თითოეული საკრედიტო შემთხვევა განსხვავებულია, ამიტომ, უმჯობესი იქნება, სესხის აღებამდე ბანკირთან ან კრედიტ ოფიცერთან კონსულტაცია და თქვენთვის მნიშვნელოვანი ყველა დეტალი გაიაროთ.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა