ატლანტი

,,ატლანტი“ (1979)
რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე
XX საუკუნის 70-იან წლებში, მაშინ, როდესაც ნანა ჯორჯაძემ სტუდენტური ფილმი ,,ატლანტი“ შექმნა, საბჭოთა საქართველოს კინოში ე.წ. ,,ეზოპეს ენა“, იგავის სხვადასახვა ჟანრული და ფორმისეული ინტერპრეტაციის ხანა იდგა.
ცვლილებები მწერლობასა და კინემატოგრაფში მაყურებლისთვის ჩვეული მოვლენა იყო, თუმცა იგავის თხრობის გამარტივება და მისი სახეცვლა, ძალზე მრავალფეროვან სურათს ქმნიდა.
ნანა ჯორჯაძემ სწორედ ამგვარი, მარტივი, პირდაპირი გზა, ესთეტიკური და კომპოზიციური სინატიფე აირჩია იგავის თანამედროვე დრამატურგიული ნიმუშის შესაქმნელად.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა