STEM სკოლა – წარმატებული პროექტი მომავლისთვის

STEM სკოლა საქართველოს ბანკისა და კომაროვის სკოლის ერთობლივი პროექტია და მიზნად ისახავს საქართველოში ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პოპულარიზაციას. 

STEM სკოლამ მოსწავლეთა ორი ნაკადი უკვე წარმატებით მიიღო, ჯამში 2000 მსურველი დარეგისტრირდა, რომელთაგანაც სწავლა 400-მდე მოსწავლემ დაიწყო, ხოლო საქართველოს ბანკის სტიპენდია 100-მდე მოსწავლემ მოიპოვა. 

STEM განათლება  აერთიანებს თანამედროვე სამყაროში 4 ყველაზე მოთხოვნად და მნიშვნელოვანს სფეროს – მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია, მათემატიკა.  STEM განათლება საერთაშორისო მასშტაბით სულ უფრო მოთხოვნადი და პოპულარული ხდება, რადგან 21-ე საუკუნეში განვითარება პირდაპირ უკავშირდება ტექნოლოგიურ პროგრესს. მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში STEM განათლება სკოლის სასწავლო მოდულშიც არის ჩაშენებული. წამყვანი უნივერსიტეტების მიერ გამოცხადებული სტიპენდიების დიდი ნაწილი სწორედ მომავალი მეცნიერებისთვის, ინჟინრებისთვის არის განკუთვნილი.

STEM სკოლა კარგი სტარტია მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც სურთ არა მხოლოდ გამოიყენონ, არამედ თავად შექმნან ინოვაციები. კურსის გავლა შეუძლიათ მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 კლასის მოსწავლეებს.  1-წლიანი  კურსი ორ მოდულს აერთიანებს, პირველ მოდული თეორიულ ნაწილს მოიცავს, ხოლო მეორე – პრაქტიკულს, თუმცა გაკვეთილები ყოველთვის ინტერაქციულია. კურსის ვირტუალურ სივრცეში გადატანამ  STEM სკოლა ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა, პროექტში არაერთი მოსწავლე  ჩაერთო რეგიონიდან. როგორც თავად ამბობენ, რეგიონებში ასეთი შესაძლებლობები თითქმის არ აქვთ. დისტანციურ სწავლება კომფორტულია და ხელს არ უშლით, რადგან პროგრამირებას, ონლაინ პლატფორმებსა და კოდის წერას, არ სჭირდება ფიზიკურად შეხვედრა.  სასწავლო კურსის განმავლობაში მოსწავლეები შეისწავლიან ელექტრობის საწყისებს, მიკროკონტროლერ airduno-ს,  გამოიყენებენ პროგრამას Tinkercard-s,  ასრულებენ დავალებებს, კურსის ბოლოს კი ქმნიან საკუთარ, დამოუკიდებელ პროექტს

რეგიონის მოსწავლეების დიდმა ნაწილმა მოიპოვა საქართველოს ბანკის სტიპენდია. საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლეებს საქართველოს ბანკი ყოველწლიურად დაუფინანსებს სწავლის საფასურს და გადასცემს   საჭირო მოწყობილობებს. 

STEM სკოლაში ჩარიცხვისთვის მოსწავლეებმა ჩააბარეს გამოცდა, რომელიც, მათივე თქმით, სულაც არ იყო რთული. გამოცდაში შედიოდა სკოლაში უკვე ნასწავლი საკითხები, რომლებიც STEM სკოლის სასწავლო მასალის დაძლევისთვის მნიშვნელოვანია. როგორც კომაროვის სკოლის დირექტორი გვეუბნება:

,,მოსწავლეებისა და მშობლების მხრიდან ამხელა დაინტერესება იძლევა იმედს, რომ მომავლის საქართველო და თაობა ტექნოლოგიურ პროგრესს ფეხს აუწყობს, მაქვს იმედი, რომ STEM სკოლის მოსწავლეები ცოდნას საუკეთესო საერთაშორისო უნივერსიტეტებში გაიღრმავებენ, შეძენილ უნარებსა და რესურსებს კი საკუთარი ქვეყნის საკეთილდღეოდ მიმართავენ“.

პროექტის განსაკუთრებულობა სწორედ ხელმისაწვდომობა და ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობის მიცემაა. STEM სკოლის იდეა მომავალი მეცნიერების, ტალანტების პოვნა და მათთვის კარგი საბაზისო ცოდნის შექმნაა. პროგრამას უძღვებიან კომაროვის სკოლიდან მოწვეული სფეროში გამოცდილი სპეციალისტები. როგორც კომაროვის სკოლის დირექტორი, ივანე კვიტაშვილი, გვეუბნება, პროგრამის დახვეწა და განახლება მუდმივად მიმდინარეობს, მასწავლებლები მოსწავლეებისგან იღებენ უკუკავშირს, თავადაც აფასებენ შედეგებსა და მეთოდებს და ფიქრობენ, როგორ შექმნან საუკეთესო კურიკულუმი.

პროექტის პირველი მიღება ამჟამადაც წარმატებით განაგრძობს სწავლას, მეორე ნაკადმა კი სულ ახლახან დაიწყო სწავლა და პირველი გაკვეთილის ემოციები უკვე გამოსცადა. STEM სკოლა მომავლის პროექტია, რომელიც ცნობისმოყვარე მოსწავლეებს მეცნიერებისთვის ამზადებს. აქ სწავლობ, რომ  კრეატიული იდეები, ფანტაზია და ტექნიკური ცოდნა ერთად ქმნის ინოვაციას, რომელმაც შესაძლოა შეცვალოს ადამიანების ყოველდღიურობა.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა