საქართველოს ბანკის სასტიპენდიო პროგრამას მე-14 უნივერსიტეტი შემოუერთდა – რა უნდა იცოდე, თუ IBSU-ში სწავლობ

საქართველოს ბანკის სასტიპენდიო პროგრამა, რომელიც სტუდენტებს სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობას აძლევს, კვლავ გრძელდება და მასში უფრო და უფრო მეტი უნივერსიტეტი ერთვება. შრომისმოყვარე და მიზანდასახული სტუდენტები საქართველოს ბანკის პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიპენდიის მოპოვებას შეძლებენ, თუ მათი უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. საქართველოს ბანკის პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის ერთ-ერთი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტია. სასტიპენდიო პროგრამისა და მის ფარგლებში დაფინანსებული სკოლების შესახებ IBSU-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსს, თამარ შოშიაშვილს, ვესაუბრეთ.

საქართველოს ბანკმა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად სტიპენდიების ახალი მასშტაბური პროექტი დაიწყო. პირველ რიგში, საინტერესოა, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ვის შეუძლია სტიპენდიის მოპოვება?

სტიპენდიის მოპოვება შეუძლიათ მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე: საერთაშორისო ურთიერთობები, კომპიუტერული მეცნიერება, ბიზნესის ადმინისტრირება, ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი და სამართალმცოდნეობა, აქვთ 3.8-ზე მაღალი GPA და ხვდებიან შესაბამისი პროგრამის სტუდენტებს შორის ტოპ ათეულში.

უფრო ვრცლად გვიამბეთ იმ მიმართულებების შესახებ, რომლებიც საქართველოს ბანკის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება. რას სთავაზობს IBSU ამ პროგრამების სტუდენტებს?

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამები სტუდენტებს დარგის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლებით უზრუნველყოფს. პროგრამა ერთმანეთთან აკავშირებს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებს და განაპირობებს კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობას როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე. კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამები ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია უნივერსიტეტის 40 პროგრამას შორის. კურსდამთავრებულებს პროგრამა აძლევს საფუძვლიან თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას კომპიუტერული მეცნიერების ფუნდამენტურ და თანამედროვე მიმართულებებში, როგორებიცაა კომპიუტერული მეცნიერების მათემატიკური საფუძვლები, ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები, კომპიუტერული სისტემები, ქსელები და მათი უსაფრთხოება, მონაცემთა ბაზები, პროგრამული ინჟინერია, კომპიუტერის არქიტექტურა, ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანური სწავლების მეთოდები და სხვა;

 რაც შეეხება ფინანსების, საბუღალტრო აღრიცხვის და აუდიტის, მენეჯმენტის და მარკეტინგის ბიზნესადმინისტრირების პროგრამებს, ეს მიმართულებები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, თანამედროვე ბიზნეს გარემოს გამოწვევებს უპასუხონ და ხელს უწყობს მათ საკუთარი კარიერის დაგეგმვასა და განვითარებაში. სხვათაშორის, ამ მიმართულების სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდები უკვე მესამე წელია, სტაბილურად იკავებენ საპრიზო ადგილებს საქართველოს ბანკის, საქართველოში აშშ-ს საელჩოს და TBSC Consulting-ის ყოველწლიურ საუნივერსიტეტო ბიზნეს ქეისების კონკურსში.

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტები სწავლობენ სამართლის არსს, სამართლებრივი სისტემების სისტემის ძირითად პრინციპებს, ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითად თავისებურებებს, სამართლებრივი სისტემების, ქართული სამართლის ისტორიულ წყაროებს, რომის სამართლის წყაროებსა და ძირითად ინსტიტუტებს, იურისტის (მოსამართლის, ადვოკატის, პროკურორის, ნოტარიუსის) საქმიანობის ეთიკურ პრინციპებს, იურიდიული პროფესიების ზნეობრივ ასპექტებს და სხვა. ჩვენი სტუდენტების გუნდმა წელს ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფინალურ შეჯიბრში გაიმარჯვა. აღსანიშნავია, რომ წელს კონკურსზე ყველაზე მეტი — 53 გუნდი და 169 სტუდენტი მონაწილეობდა.

IBSU-ში რამდენია სტიპენდიის მოცულობა და როდიდან დაიწყება გაცემა?

სტიპენდიის მოცულობა ნაწილობრივია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სტუდენტები, რომელთაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ უკვე არიან სახელმწიფო გრანტის მფლობელები და ასევე სარგებლობენ უნივერსიტეტის შიდა გრანტებით, სტიპენდიის მოცულობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად. საქართველოს ბანკის სტიპენდიით სტუდენტებს დაუფინანსდებათ სასწავლო წლის მეორე სემესტრის დარჩენილი გადასახდელი თანხა, შესაბამისად, დაფინანსებას სავარაუდოდ, 25-30 სტუდენტი მიიღებს.

რა ეტაპები უნდა გაიაროს სტუდენტმა, რომ სასტიპენდიო კონკურსში ჩაერთოს?

არსებული, კონკრეტულად განსაზღვრული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, კონკურსის ჩატარება არ გახდა საჭირო. სტუდენტებს, რომლებსაც მეორე სემესტრში სასწავლო წლის დარჩენილი გადასახდელი თანხა დაუფინანსდებათ, უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზიდან გამოვავლენთ, რა თქმა უნდა, აკადემიური მოსწრების შედეგების მიხედვით.

დაბოლოს, თქვენი აზრით, ახალი სასტიპენდიო პროგრამ რამდენად გაზრდის სწავლის მიმართ მოტივაციას?

აღნიშნული პროგრამა მნიშვნელოვნად გაზრდის მოტივაციას და სტუდენტების ჩართულობას, რისი თქმის საფუძველს გვაძლევს ჩვენი სტუდენტების პოზიტიური უკუკავშირი აღნიშნულ სიახლესთან დაკავშირებით. პროგრამის დაანონსებამ მათში უკვე დიდი ინტერესი გამოიწვია.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა