რას სწავლობენ მოსწავლეები STEM სკოლაში და როგორია სწავლების ფორმატი

რა არის STEM სკოლა

STEM სკოლა კომაროვის სკოლისა და საქართველოს ბანკის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტია, რომელიც საბუნებისმეტყველო საგნების პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა.  STEM განათლება აერთიანებს  ცოდნას მათემატიკის, ბიოლოგიის, ფიზიკისა, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების შესახებ.  ციფრულ ეპოქაში STEM მიმართულებით ცოდნა სულ უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება: ელექტრული ინჟინერი, პროგრამისტი, მონაცემთა მეცნიერი, ავტომატიზაციის ინჟინერი, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი – ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ პროფესიებისა, რომლებიც ტექნოლოგიური პროგრესის სამყაროში ყოველთვის საჭირო იქნება. STEM სკოლა მიზნად ისახავს, მოსწავლეებს მისცეს ის საბაზისო ცოდნა, რომლითაც ისინი შეძლებენ დაეუფლონ მათთვის საინტერესო პროფესიას მომავალში.

როგორია სწავლების ფორმატი

პროექტში სწავლა ონლაინ მიმდინარეობს. მოსწავლეებს კვირაში ერთხელ (შაბათს ან კვირა დღეს, დილის ან შუადღის ცვლაში) საშუალება აქვთ, დაესწრონ სამსაათიან გაკვეთილებს, რომლებსაც კომაროვის სკოლის პროფესიონალები და მოწვეული პედაგოგები ატარებენ.

როგორია სასწავლო პროგრამა

STEM სკოლის კურიკულუმი და სასწავლო პროგრამა უნიკალურია – იგი არ არის რომელიმე სასკოლო საგნის ანალოგი. STEM სკოლაში მოსწავლეებს საშუალება აქვთ შეიმეცნონ მიკროკონტროლერების მუშაობის პრინციპი. შექმნან და მართონ ჭკვიანი მოწყობილობები, რომლის შესასწავლადაც სპეციალური ონლაინპლატფორმა Tinkercad გამოიყენება, ხოლო პროექტები მიკროკონტროლერ Arduino-სა და მისი შესაბამისი ელექტრონული კომპონენტების ნაკრების საშუალებით სრულდება.

პროექტი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული 4 თვეს გრძელდება. პირველ მოდულში მოსწავლეები ძირითადად ელექტროინჟინერიისა და მიკროკონტროლერების, მათი სენსორების მართვის საწყისებს ეუფლებიან, რომლის შესასწავლადაც ასევე იღრმავებენ ცოდნას ფიზიკის (ელექტრობა) და პროგრამირების მიმართულებით.

მეორე მოდულში მოსწავლეები ელექტრონული კომპონენტების საშუალებით ასრულებენ რეალურ ამოცანებსა და პროექტებს. ამ ეტაპზე ისინი აქტიურად არიან ჩართული პრაქტიკულ სწავლის პროცესში, რაც ერთი მხრივ, სახალისოა, მეორე მხრივ – შემეცნების საუკეთესო და აღიარებული საშუალებაა.

ვისთვის არის განკუთვნილი STEM სკოლა

პროექტი განკუთვნილია საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მე-7-დან  მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის, ასევე საზღვარგარეთ მცხოვრები მოსწავლეებისთვის, რომლებიც კარგად ფლობენ ქართულ ენას.

STEM სკოლის შექმნის ერთ-ერთი იდეა მაღალი ხარისხის განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობაა. საგაკვეთილო პროცესის ვირტუალურ სივრცეში გადატანამ, ფაქტობრივად, მოხსნა გეოგრაფიული ბარიერი.  წელიწადში 60 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლეს კი სწავლის საფასურს მთლიანად უფინანსებს საქართველოს ბანკი და გადასცემს სწავლისთვის საჭირო მოწყობილობებს. როგორც თავად მოსწავლეები ამბობენ, მუშაობა ტექნოლოგიებთან უწევთ, ამიტომ ონლაინ გაკვეთილები ძალიან ხელსაყრელია.

შედეგები

STEM სკოლა უკვე ერთი წელია ფუნქციონირებს და ამ დროის განმავლობაში ორი ნაკადი მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი ახალია, ორივე მიღებაზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობა ჯამში 2000-ზე მეტი იყო. STEM სკოლაში მოსახვედრად დარეგისტრირებულ მოსწავლეებს უტარდებათ მისაღები გამოცდა მათემატიკასა და ბუნებისმეტყველებაში. ამავე გამოცდის შედეგების საფუძველზე საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლეებმა მოიპოვეს საქართველოს ბანკის სტიპენდია. ამჟამად STEM სკოლას 400-მდე მოსწავლე, მათ შორის 100-მდე სტიპენდიატი ჰყავს. პროექტში მონაწილეობენ როგორც დედაქალაქის, ისე რეგიონის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები.  საქართველოს ბანკის სტიპენდიატებს დაუფინანსდათ არა მხოლოდ  სწავლის საფასური, არამედ საჭირო საგანმანათლებლო რესურსები.

STEM სკოლაში მომავალი ნაკადის მისაღებად რეგისტრაცია 2024 წლის 25 იანვარს დაიწყება და 16 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: stem.school.ge

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა