როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს ფინანსური კონცეფციები

საბაზისო ფინანსური ჩვევების მცირე ასაკიდანვე გამომუშავება ზრდის ფინანსური წარმატების ალბათობას მთელი ცხოვრების განმავლობაში. როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს ფინანსური კონცეფციები? ერთი შეხედვით, ეს შეიძლება რთული ამოცანა გეგონოთ, თუმცა როგორც სხვა ყველაფერი ამ ასაკში, ესეც მარტივად დასასწავლია:

მიეცით მაგალითი

ისინი ჩვენს ქმედებებს აკვირდებიან. შესაბამისად, თუ თანხას დაზოგავთ, თავიდან აირიდებთ იმპულსურ საყიდლებს და ბიუჯეტს საჭიროებისამებრ განკარგავთ, მაღალი ალბათობით თქვენი შვილებიც თქვენგან აიღებენ მაგალითს.

გამოიყენეთ ყოველდღიური სიტუაციები

გააკეთებინეთ ბავშვებს საყიდლების ბიუჯეტი, წაიყვანეთ მაღაზიაში, შეადარებინეთ ფასები და მიაღებინეთ გადაწყვეტილებები. აუხსენით, რამდენად მნიშვნელოვანია ყოველდღიური ბიუჯეტის დაცვაც კი.

აგრძნობინეთ პასუხისმგებლობა

მიეცით ბავშვებს შესაძლებლობა, მართონ საკუთარი ფული. წაახალისეთ ისინი, შექმნან საკუთარი ბიუჯეტი, რომლის ნაწილსაც თუნდაც პატარა მიზნისთვის დაზოგავენ.

გამოიყენეთ ასაკის შესაბამისი აქტივობები

უმცროსი ბავშვებისთვის გამოიყენეთ თამაშები და აქტივობები ძირითადი ცნებების სწავლებისთვის, როგორიცაა ფულის დათვლა და სურვილებისა და საჭიროებების გარჩევა.

განიხილეთ ფინანსური მიზნები

ესაუბრეთ ბავშვებს ფინანსური მიზნების დასახვის შესახებ. აჩვენეთ, როგორ შეიძლება ფულის დაზოგვა სასურველი სათამაშოს საყიდლად. დაყავით უფრო დიდი მიზნები პატარა, მისაღწევ ნაბიჯებად, რათა აჩვენოთ მოთმინებისა და მონდომების ღირებულება.

აჩვენეთ დაგროვების უპირატესობა

მაშინ, როცა საფუძვლიანად გაივლით ფულის საჭიროებისამებრ ხარჯვის და მიზნის დასახვის მნიშვნელობას, მალევე შეგიძლიათ განიხილოთ თანხის დაგროვება, როგორც ბიუჯეტირების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი საშუალება. ამაში ბავშვებს პირველ რიგში sCoolApp დაეხმარება, რომელსაც აქვს ძალიან გამოსადეგი ფუნქციონალი ყულაბა – ყოველ გადახდაზე წინასწარგანსაზღვრული თანხა (0.25, 0.5, 1) ჩამოეჭრება და ყულაბაში დაუგროვდება, რასაც შემდეგ მიზნობრივად გამოიყენებს.

წაახალისეთ კრიტიკული აზროვნება

ასწავლეთ ბავშვებს კრიტიკულად იფიქრონ რეკლამასა და მომხმარებელზე. მათთან ერთად განიხილეთ კიბერუსაფრთხოების საბაზისო ეტაპები, რათა სოციალურ მედიაში თუ ზოგადად ინტერნეტ სივრცეში ნებისმიერი ტიპის შეთავაზებას სიფრთხილით მოეკიდონ.

აღნიშნეთ ფინანსური ეტაპები

იზეიმეთ, როდესაც ბავშვები გარკვეულ ფინანსურ მიზნებს მიაღწევენ. მაგალითად, როცა ისინი შეძლებენ და სასურველი პროდუქტისთვის თანხას მოაგროვებენ. ეს ახალისებს მათ და უბიძგებს გააგრძელონ  ფულის მართვა.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა