სტარტაპი, რომელიც ნიადაგის გასაჯანსაღებლად EM ტექნოლოგიას იყენებს

XXI საუკუნის ერთ-ერთ გლობალურ გამოწვევას, მიწის ნაყოფიერების ზრდის ხარჯზე, ადამიანებისათვის ჯანსაღი პროდუქტის ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ ნიადაგში დღესაც კი საკმაოდ ბევრი ქიმიური სასუქით ივსება, მიწა სრულად იფიტება. 
 
იმისათვის, რომ დაზიანებული ნიადაგი აღდგეს და ბიოლოგიურად სუფთა მოსავალი მოგვცეს, მასში მაკრო და მიკრო ელემენტების დაბალანსებული სასუქის შეტანაა საჭირო, რაც, ფაქტობრივად, მათი სიძვირისა და ტექნიკის სიმცირის გამო შეუძლებელია. სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად პოლინა ოდიშარიამ მამის დახმარებით მომხმარებლებისთვის EM – ეფექტურ მიკროორგანიზმების შეთავაზება დაიწყო, რათა მათ გაცილებით ნაკლები დანახარჯით და მეტი ეფექტურობით შეძლონ ბიოლოგიური პროდუქტის მოყვანა.
 
„იდეა გაუჩნდა მამას, რომელსაც ყოველთვის აწუხებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობა, სადაც უამრავი ქიმიური საშუალება გამოიყენება. ისინი ძალიან სახიფათოა ჯანმრთელობისათვის. სწორედ ამიტომ მან ბიოლოგიური მიწათმოქმედების შესწავლა დაიწყო და EM ტექნოლოგია აღმოაჩინა.
 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა