რა არის შეღავათიანი აგროკრედიტი და როგორ შეგიძლია ისარგებლო განსაკუთრებული პირობებით

ალბათ ტელევიზორში, ინტერნეტში ან სოციალურ ქსელში ერთხელ მაინც შეგხვდებოდათ შეღავათიანი აგროკრედიტის შესახებ ინფორმაცია. აგრობიზნესის განვითარებისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერვისია, თუმცა, ხშირად მის შესახებ სათანადო ინფორმაცია ყველას როდი აქვს.

სწორედ ამიტომ, ამ ბლოგში შევეცდებით მაქსიმალურად მარტივად აგიხსნათ, თუ რა არის შეღავათიანი აგროკრედიტი, რას გულისხმობს სახელმწიფო სუბსიდია, რომელიც მათზე ვრცელდება და რა გჭირდებათ მისმისაღებად.

რა არის აგროკრედიტი?

აგროკრედიტი არის საქართველოს ბანკის ერთ-ერთი საკრედიტო პროდუქტი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე კომპანიებს ან ფიზიკურ პირებს.

ეს არის ერთგვარი სესხი, რომლის მსგავსითაც ბევრი ჩვენგანი სარგებლობს, თუმცა, მისი პირობები მორგებულია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებზე. მაგალითად, თუ აიღებთ მრავალწლიან კულტურებზე გათვლილ კრედიტს, ბანკი ითვალისწინებს, რომ ასეთ შემთხვევაში ფერმერი შემოსავალს მხოლოდ გარკვეული პერიოდის მერე იღებს, ამიტომ კრედიტის გადახდას დაიწყებთ სწორედ მოსავლის აღების შემდეგ.

რა არის შეღავათიანი აგროკრედიტი?

შეღავათიანი აგროკრედიტი არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ეხმარება, სესხის პროცენტის თანადაფინანსების გზით იაფ ფინანსურ პროდუქტებზე წვდომა გაუჩნდეთ და სოფლად საქმიანობა წამოიწყონ ან უკვე არსებული საქმე განავითარონ.

შეღავათიანი აგროკრედიტი მოიცავს ისეთ საკრედიტო პროდუქტებს, რომლებსაც სახელმწიფო სუბსიდია აქვს. რა იგულისხმება სუბსიდიაში? პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რომ სუბსიდია არ ნიშნავს სახელმწიფოს მხრიდან კრედიტის თქვენს მაგივრად დაფარვას. სუბსიდია ეხება მხოლოდ პროცენტს, ანუ სახელმწიფო გეხმარებათ ბანკის მიერ სესხზე დაწესებული პროცენტის გადახდაში.

მაგალითად, თქვენ აიღეთ სესხი 50 000 ლარის ოდენობით, ეს თანხა არის სესხის ძირი თანხა, რომელსაც ემატება ბანკის მიერ დაწესებული პროცენტი. კრედიტის მიღების შემდეგ, თქვენ ყოველთვიურად გიწევთ როგორც ძირის დაფარვა, ასევე პროცენტის. სუბსიდია გულისხმობს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სახელმწიფოს მიერ ამ პროცენტის ნაწილის დაფარვას.   

საქართველოს ბანკი მომხმარებლებს არაერთ აგროკრედიტს სთავაზობს, რომელიც აგრო ბიზნესის სხვადასხვა საჭიროებაზეა გათვლილი და შესაბამისად, სხვადასხვა პირობა აქვს:

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის:

მრავალწლიანი კულტურების დაფინანსება

ეს საქართველოს ბანკის ერთ-ერთი საკრედიტო პროდუქტია, რომელზეც სახელმწიფო სუბსიდიის სახით, 66 თვის განმავლობაში, 11%-იან პროცენტს დაფარავს. იმის გამო, რომ აგრობიზნესი, რომელიც მრავალწლიან კულტურებზე მუშაობს, შემოსავალს იღებს რამდენიმე წლის შემდეგ, ბანკი მათ მოქნილ გრაფიკს სთავაზობს –  სესხის გადახდას დაიწყებთ მოსავლის აღების შემდეგ. ასევე, 36-დან 48 თვემდე საშეღავათო პერიოდი მოქმედებს სესხის ძირზე.

ამ პროდუქტის სარგებლობისთვის საჭიროა მსესხებელს ჰქონდეს აგრო მიმართულებით მუშაობის 2-წლიანი გამოცდილება (მეხილეობა, მემცენარეობა) და ფლობდეს მიწის ნაკვეთს.

მეტი დეტალებისთვის გადადით ბმულზე.

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება

თანამედროვე სოფლის მეურნეობა წარმოუდგენელია შესაბამისი ტექნიკის გარეშე. ტექნიკის შეძენა დაკავშირებულია საკმაოდ სოლიდურ თანხებთან, რომელსაც ხშირად უკვე წარმატებული ფერმერიც დამოუკიდებლად ვერ გასწვდება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს ბანკი ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, აგრეგატების, მისაბმელი საშუალებების შესაძენად სპეციალურ აგროკრედიტს სთავაზობს, რომელზეც სახელმწიფო 11%-იანი სუბსიდია ვრცელდება 48 თვის განმავლობაში.

სესხის მისაღებად საჭიროა, რომ თქვენს მიერ შერჩეული ტექნიკა იყოს 3 წლის ან უფრო ახალი და მასზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებელი კომპანიის გარანტია.

მეტი ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე.

იონჯის მეურნეობის თანადაფინანსება

საქართველოს ბანკი სპეციალიზებულ აგროკრედიტს სთავაზობს იმ ფერმერებსაც, რომლებიც აპირებენ მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარის, იონჯის დათესვას. აღნიშნულ აგროკრედიტზე ვრცელდება სახელმწიფო სუბსიდია, რომელიც 48 თვის განმავლობაში 11%-იანი პროცენტის დაფარვას გულისხმობს.

სესხის მისაღებად საჭიროა აგრო მიმართულებით 2-წლიანი გამოცდილება (მეხილეობა, მემცენარეობა) და მინიმუმ 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი.

აგროკრედიტზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე.

მარნების დაფინანსება აგროტურიზმის განვითარებისთვის

შეღავათიანი აგროკრედიტების ფარგლებში, საქართველოს ბანკი იმ მეწარმეებსაც სთავაზობს პროდუქტს, რომლებიც ტურისტულ ბიზნესში მოღვაწეობენ. საქართველოში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია აგროტურიზმის განვითარება მარნების განვითარების გარეშე და სწორედ ამიტომ, საქართველოს ბანკი მეწარმეებს სპეციალურ აგროკრედიტს სთავაზობს. მასზე ასევე ვრცელდება სახელმწიფო სუბსიდია, რომელიც 48 თვის განმავლობაში 11%-იანი პროცენტის დაფარვას გულისხმობს.

სესხის თანხა დამოკიდებული იქნება საპროგნოზო შემოსავლებზე, რომელსაც მეწარმე ბანკთან ერთად დაითვლის. აღნიშნული აგროკრედიტის სპეციალური პირობების ფარგლებში, გათვალისწინებულია 12-თვიანი საშეღავათო პერიოდი, როგორც ძირ თანხაზე, ასევე პროცენტზე.

აგროკრედიტით სარგებლობისთვის საჭიროა ტურიზმის სექტორში ოპერირების გამოცდილება, მათ შორის www.booking.com-ის, www.airbnb.com-ის, facebook.com-ის, Instagram-ის ან/და სხვა მსგავსი პლატფორმების გამოყენებით სტუმრების მიღების გამოცდილება, ასევე, გასტრონომიული მიზნით სტუმრების მიღების გამოცდილება.

მეტი ინფორმაციისთვის, გადადით ბმულზე.

აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის – ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსება

საქართველოს ბანკი ფერმერებს ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებისთვის საჭირო აგროკრედიტსაც სთავაზობს. მასზე ასევე ვრცელდება სახელმწიფო სუბსიდია, რომელიც 12 თვის განმავლობაში 9%-იანი პროცენტის დაფარვას გულისხმობს.

აგროკრედიტის მიღებას შეძლებს როგორც ფიზიკური პირი, ასევე ინდმეწარმე ან იურიდიული პირი. ფიზიკური პირის შემთხვევაში, საჭიროა საქართველოს მოქალაქეობა.

მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ პროდუქტის ვებგვერდს.

საქართველოს ბანკი აგრძელებს სოფლის მეურნეობის სექტორში მოღვაწე ადამიანებისთვის და კომპანიებისთვის მათ საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების შეთავაზებას.

თუ გსურთ თქვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის დაწყება ან არსებული ბიზნესსაქმიანობის განვითარება, მაგრამ ფინანსები არ გყოფნით, ჩვენ დაგეხმარებით მიიღოთ თქვენი ბიზნესის მიზნებზე მორგებული დაფინანსება.

მოითხოვეთ აგრო სესხი

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა