რა არის სატენდერო გარანტია და როგორ გაუმარტივებს ბიზნესებს საქმიანობას

სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებსა და აუქციონებში მონაწილეობის მიღებისთვის ბიზნესებს ფინანსური გარანტიის წარდგენა სჭირდებათ.

საქართველოს ბანკი ბიზნესებს სატენდერო გარანტიის გაწევის სერვისს სთავაზობს, რომლის გაცემით ბანკი საკუთარ თავზე იღებს რისკს, რითაც კონტრაქტორი კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების პირნათლად შესრულებას უზრუნველყოფს. თუკი კონტრაქტორი კომპანია სატენდერო პირობებს დაარღვევს, გარანტიის გამცემ ბანკს წინასწარ განსაზღვრული მოცულობის ზარალის ანაზღაურება და ტენდერის გამომცხადებელი ორგანოსთვის კომპენსაციის გადახდა უწევს.

დიდი ხნის განმავლობაში, სატენდერო გარანტიის მიღება ბიუროკრატიულად ჩახლართული პროცესი იყო, რომელიც ბანკში ვიზიტს, დოკუმენტაციის წარდგენას, განაცხადის განხილვას და ხელშეკრულებაზე ხელმოწერას საჭიროებდა.

ამჯერად, საქართველოს ბანკმა სატენდერო გარანტიის აღების პროცესის გამარტივება გადაწყვიტა და ახლა უკვე უზრუნველყოფის გარეშე, 15 000 ლარის ფარგლებში გარანტიის მიღება სახლიდან თუ ოფისიდან გაუსვლელად, პირდაპირ ბიზნეს ინტერნეტბანკშია შესაძლებელი.

განაცხადის შევსებიდან დაწყებული, საგარანტიო ხელშეკრულების გაფორმებით დამთავრებული – პროცესი სრულად ციფრულია და მისი წარმართვა ბიზნეს ინტერნეტბანკში მარტივადაა შესაძლებელი. რაც მთავარია, პროცესი ავტომატიზებულია და გარანტიის დამტკიცებას სულ რაღაც ერთი საათი სჭირდება.

ეს არის პირველი დიდი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ბანკმა სატენდერო გარანტიების გაციფრულების მიმართულებით გადადგა, თუმცა პროცესი მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება და ბანკის მომხმარებელს უფრო სწრაფად და მოქნილად შეეძლება სასურველი სერვისის მიღება.

თუკი სატენდერო გარანტიის მიღება გჭირდებათ, ისარგებლეთ ბიზნეს ინტერნეტბანკში წარმოდგენილი სერვისით და მიიღეთ განახევრებული საკომისიო პირობები 15 000 ლარამდე ლიმიტით სარგებლობის შემთხვევაში, რაც შეადგენს:

  • თუ თანხა ≤ 5000 (ხუთი ათას) ლარზე, 100 ლარის ნაცვლად – ფიქსირებული საკომისიო 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
  • თუ თანხა > 5000 (ხუთი ათას) ლარზე და ≤ 10 000 (ათი ათას) ლარზე, 200 ლარის ნაცვლად – ფიქსირებული საკომისიო 100 (ასი) ლარი;
  • თუ თანხა > 10 000 (ათი ათას) ლარზე და ≤ 15 000 (თხუთმეტი ათას) ლარზე, 250 ლარის ნაცვლად – ფიქსირებული საკომისიო 125 (ას ოცდახუთი) ლარი.

სატენდერო გარანტიის მოთხოვნა ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ბიზნეს ინტერნეტბანკიდან, თუ არ გაქვთ ბიზნეს ანგარიში, შეგიძლიათ გახსნათ ონლაინ.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა