ბიზნესკურსი: როგორ მუშაობს გაყიდვები პრაქტიკაში

იცოდი, რომ მომხმარებლების 60% შეთავაზებაზე დათანხმებამდე ოთხჯერ ამბობს უარს? და ეს მაშინ, როცა გაყიდვების სფეროში მომუშავე ადამიანების 48% პირველივე უარზე ნებდება. არადა, გაყიდვების უმრავლესობა (80%) სწორედაც რომ განმეორებით ცდებზე მოდის.

გაყიდვები ბიზნეს საქმიანობის ცენტრალური ნაწილია. მისი ეფექტურად წარმოებისთვის, ცოდნასთან ერთად სათანადო გამოცდილების და უნარების ქონაა საჭირო. თქმა ერთია, გაკეთება კი — მეორე. ასე რომ, გაყიდვებიც პრაქტიკაში სხვაგვარად მუშაობს და ამ თემაზე წაკითხული ათობით წიგნი შეიძლება დიდად ვერ დაგეხმაროს. მით უფრო, რომ ეს სფერო სწრაფად იცვლება და თეორიული მასალაც მუდმივ განახლებას საჭიროებს.

სწორედ ამ ყველაფრის მხედველობაში მიღებით, საქართველოს ბანკის უფასო საგანმანათლებლო პლატფორმაზე, ბიზნესკურსზე, ახალი სასწავლო კურსი შეიქმნა — გაყიდვები პრაქტიკაში.

რას ისწავლი კურსის ფარგლებში

ეს კურსი განკუთვნილია მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელებისთვის, ასევე — საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის ან გაყიდვების სფეროში დასაქმებული სხვა ნებისმიერი ადამიანისთვის. ბიზნესკურსის სხვა პროგრამების მსგავსად, მასაც გამოცდილი ექსპერტი უძღვება — კურსი ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია სოლუშენერის დამფუძნებლის, ნანა აბურჯანიძის, მომზადებულია.

კურსი რვა ნაწილს მოიცავს. მის ფარგლებში გაიგებ, რა არის გაყიდვებში მთავარი უნარები, როგორ უნდა შეარჩიო და დაამუშაო ლიდები, ანუ პოტენციური მყიდველები. ამასთან, შეიტყობ, როგორ წარმართო შეხვედრა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, ათქმევინო დამკვეთს უარი და ჩამოაყალიბო სანდო ურთიერთობები. კურსის გავლა ასევე დაგეხმარება, უკეთ მართო კრიზისები გაყიდვებში.

როგორც ვთქვით, გაყიდვები ბიზნესის „ხერხემალია“, ამდენად, ამ ყველაფრის ცოდნა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ზომის თუ ტიპის კომპანიისთვის.

გაყიდვები პრაქტიკაში და მისი მნიშვნელობა

ზემოხსენებული კურსის ერთ-ერთი შეხვედრა ურთიერთობების შენება-მართვას ეთმობა. ეს კი გაყიდვების სფეროში ძალზედ მნიშვნელოვანი ამოცანაა. დასაქმებულების 82% ურთიერთობების ჩამოყალიბებას თავისი საქმიანობის მთავარ ნაწილად მიიჩნევს, ეს კი კვლავაც სტატისტიკით იხსნება: კომპანიების შემოსავლის უდიდესი ნაწილი, 70%-ზე მეტი, უკვე არსებული კლიენტებისგან მოდის, დანარჩენი კი — ახალი მომხმარებლისგან.

თუმცა, სათანადოდ უნდა შევაფასოთ ახალი მომხმარებლის მნიშვნელობაც: გაყიდვების სფეროში უნდა იცოდე ლიდის სწორად შერჩევა და მასთან კომუნიკაციაც. კომუნიკაცია კი, კლიენტის შეძენასთან ერთად, შენი კომპანიის ინტერესების დაცვასაც ისახავს მიზნად. ამ ყველაფერზე უფრო დეტალურად სწორედ ბიზნესკურსის ახალი პროგრამიდან გაიგებ.  

რა არის ბიზნესკურსი და კიდევ რას გთავაზობს ის

უკვე რა ხანია, ბიზნესკურსი საქართველოში ნებისმიერი ბიზნესის მფლობელს აძლევს საშუალებას, სრულიად უფასოდ შეიძინოს მისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. საქართველოს ბანკის შექმნილი პლატფორმა სხვადასხვა თემატიკის ათობით უფასო სასწავლო კურსსა და მასტერკლასს უყრის თავს.

ბიზნესკურსის საშუალებით, დაგეგმავ და განახორციელებ ყველა ნაბიჯს ბიზნესის იდეიდან გამართულ მარკეტინგამდე. პლატფორმა მოიცავს სამეწარმეო საქმიანობის თითქმის ყველა ასპექტს: გაყიდვები, მომსახურების მენეჯმენტი, ბუღალტერია, რეკლამირება, ადამიანური რესურსების მართვა და სხვა. საგულდაგულოდ შედგენილ სასწავლო კურსებს სხვადასხვა სფეროს წამყვანი სპეციალისტები უძღვებიან.

ბიზნესკურსის შესახებ მეტის გაგებასა და პლატფორმაზე რეგისტრაციას ვებგვერდზე შეძლებ.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა