როგორ უნდა დავგეგმოთ ფინანსური მომავალი სწორად

ცხოვრებაში ფინანსური წარმატების მიღწევა საკმაოდ რთულია, თუმცა გონივრული სტრატეგიის შემუშავების და გეგმის ზედმიწევნით მიყოლის შემთხვევაში, ყველაფერი შესაძლებელია.

თუკი ექსპერტებს დავუჯერებთ, ფინანსური წარმატების მიღწევის არაერთი სტრატეგია არსებობს და ყოველი მათგანი ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ზოგი ადამიანი მეწარმეობისთვისაა დაბადებული, ზოგიც წარმატებას თავისი პროფესიონალიზმით, ხელობით ან შემოქმედებით აღწევს. მიუხედავად ასეთი მრავალფეროვანი არჩევანისა, მაინც არსებობს ერთი უნივერსალური მეთოდი, რომელსაც სიმდიდრის შექმნა სხვისი წარმატების ხარჯზე შეუძლია – ეს ინვესტირების სტრატეგიაა.

საქმე ისაა, რომ საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდის შესყიდვით თქვენ ბიზნესის მეწილე ხდებით, ამ ბიზნესის მიერ წარმატების მიღწევა კი მომავალში თქვენს ფინანსურ კეთილდღეობაზეც პოზიტიურად აისახება.

ისტორიულ მონაცემებზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ საფონდო ბირჟაზე დოვლათის დაგროვების ყველაზე ეფექტიანი მეთოდი გრძელვადიანი ინვესტირების სტრატეგიაა, თუმცა ყველა ადამიანს ნამდვილად არ აქვს 10 ან 20-წლიანი საინვესტიციო სტრატეგიის განსახორციელებლად საჭირო დრო ან ენერგია. ყოველი ადამიანის სურვილები და მიზნები განსხვავებულია, ამიტომაც საინვესტიციო სტრატეგიებიც მრავლადაა, მთავარია, თქვენზე მორგებული შეარჩიოთ.

დავიწყოთ იმითი, რომ ინვესტირების რამდენიმე სტრატეგია არსებობს, ამიტომაც შევეცდებით, რამდენიმე მათგანი გაგაცნოთ:

პასიური ინვესტირება

ეს ფასიანი ქაღალდების შეძენის ყველაზე აპრობირებული მეთოდია. აღნიშნული სტრატეგია მოიცავს პერიოდული შესყიდვის და რეინვესტირების მეთოდებს. ამ სტრატეგიის განხორციელების შემთხვევაში ყოველთვიურად ყიდულობთ გარკვეული ღირებულების ფასიან ქაღალდებს, რაც ბაზრის მერყეობის რისკებს ამცირებს, რადგან თქვენ აქციებში არა ძვირ ან იაფ, არამედ საშუალო ფასს იხდით. ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის ინდექსში (S&P 500) ინვესტირების შემთხვევაში, ამ სტრატეგიის წლიური საშუალო ამონაგები დაახლოებით 10%-ს შეადგენს. ეს მეთოდი გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი და მასთან დაკავშირებული რისკიც საკმაოდ დაბალია. ამ სტრატეგიის არჩევის შემთხვევაში, ექსპერტები ინდექს ფონდებს (S&P 500, NASDAQ) და სავაჭრო ფონდებს (ETFs) გვირჩევენ. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პასიური ინვესტირების სტრატეგია დიდ ძალისხმევას და ტექნიკურ ცოდნას არ მოითხოვს, რადგან ETF-ების შედგენაზე პროფესიონალებმა თქვენს ნაცვლად უკვე იზრუნეს.   

აქტიური ინვესტირება

ეს მეთოდი მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი. ამ შემთხვევაში ინვესტორის მიზანი ბაზრის მერყეობით სარგებლობა და პროგნოზების გაკეთებაა. ამ პროცესში აქტიურად გამოიყენება მონაცემების ტექნიკური ანალიზი და კვლევის მეთოდები. ზემოხსენებული სტრატეგია შედარებით მაღალ რისკებთანაა დაკავშირებული, თუმცა პოტენციური სარგებელი, შესაძლოა, 2-ჯერ და 3-ჯერ აღემატებოდეს S&P 500-ის წლიურ შედეგს. ეს სტრატეგია ყველაზე ეფექტიანად კონკრეტული კომპანიების აქციებთან მიმართებით მოქმედებს. ინდექს ფონდებსა თუ ETF-ებში ინვესტირებისგან განსხვავებით, ეს მეთოდი საკმაოდ დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვს, რადგან ყოველი შერჩეული კომპანია სათითაოდ უნდა იქნეს განხილული და შეფასებული. გარდა ამისა, აქტიური ინვესტირებით წარმატების მისაღწევად სფეროს ცოდნაცაა საჭირო, რადგან ბრმად გაკეთებული პროგნოზები იშვიათად თუ მართლდება. მიუხედავად სირთულეებისა და რისკებისა, აქტიური ინვესტირების სტრატეგია საფონდო ბირჟით გამდიდრების ყველაზე სწრაფ და ეფექტიან მეთოდად ითვლება.

დივიდენდური ინვესტირება

ამ სტრატეგიის მთავარი მიზანი მაქსიმალურად დაბალრისკიანი, თუმცა სტაბილური პორტფელის შექმნაა, რომელიც შემოსავლის გენერირებას მუდმივად შეძლებს, მიუხედავად საფონდო ბირჟაზე არსებული ტენდენციებისა. ამ შემთხვევაში ინვესტორები ობლიგაციებს და ისეთ კომპანიებს ირჩევენ, რომლებიც დივიდენდებს პერიოდულად გასცემენ. გარდა ამისა, ინვესტორების მხრიდან ხშირია ინდუსტრიული ETF-ების შესყიდვის შემთხვევებიც, განსაკუთრებით მოთხოვნადია: ენერგეტიკული, საბანკო და უძრავი ქონების სექტორული ETF-ები. ეს სტრატეგია გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი და მისი წლიური ამონაგებიც შედარებით ნაკლებია, თუმცა ის სტაბილურობითა და განსაკუთრებით დაბალრისკიანობით გამოირჩევა.       

ზემოხსენებული მეთოდები მცირე ჩამონათვალია იმ სტრატეგიებისა, რომლებიც მობილბანკის დახმარებით თქვენთვისაა ხელმისაწვდომი. აუცილებელი არ არის ერთი კონკრეტული სტრატეგია აირჩიოთ, შეგიძლიათ თავად შექმნათ უნიკალური მეთოდი, რომელიც ზუსტად იქნება მორგებული თქვენს მიზნებსა და საჭიროებებზე.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა