ბანკისა და ფინტექის წარმატებული თანამშრომლობა

ტექნოლოგიები ვითარდება და ეს პროცესი, დროსთან ერთად, უფრო ჩქარდება. ამის ფონზე, ბიზნესის ნებისმიერი სფერო საჭიროებს ტექნოლოგიებისთვის ფეხის აწყობას.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი ბიზნესისთვის, ისევე როგორც მომხმარებლისთვის, მიწოდება-მოხმარებას უფრო გამართულსა და კომფორტულს ხდის. თავისი როლი ითამაშა კორონავირუსის პანდემიამაც, რამაც მომსახურების სფეროს გაციფრულება კიდევ უფრო დააჩქარა.

სწორედ ამ რეალობიდან გამომდინარე, Optio.Ai და საქართველოს ბანკი ვირტუალური ასისტენტის შექმნის მიზნით გაერთიანდნენ. ციფრული ასისტენტი Optio.Ai-ის საკუთრებაში არსებული ქართული ბუნებრივი ენის დამუშავების ძრავით იკვებება. თავად ასისტენტი კი Optio.Ai-ისა და საქართველოს ბანკის ერთობლივი ძალებით შეიქმნა.
თავდაპირველი იდეა, რატომაც Optio.Ai გაჩნდა, იყო პირადი ფინანსური მრჩეველის შექმნა, რომელსაც ნებისმიერი ადამიანი გამოიყენებდა ფინანსების მარტივად და ეფექტიანად მართვისათვის. საბოლოოდ კი, კომპანიამ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული პროდუქტების შექმნა ფინანსური ინსტიტუტებისთვის დაიწყო. Optio.Ai-ის მიზანია, კომპანიებს ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული პროექტების ყოველდღიურობაში დანერგვაში დაეხმაროს.

“საქართველოს ბანკთან ჩვენი ურთიერთობა 2020 წელს დაიწყო. ბანკის საკომუნიკაციო არხებში მომხმარებლის მიმართვიანობის მუდმივი ზრდის ფონზე, ბანკმა გადაწყვიტა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით გაემარტივებინა პროცესი და ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხები მომხმარებლისთვის ავტომატურად, ვირტუალური ასისტენტის მეშვეობით მიეწოდებინა.
მსგავსი ამოცანის ეფექტურად გადასაჭრელად საკმარისი არ არის მხოლოდ ცოდნის ბაზა და პასუხები ხშირად დასმულ შეკითხვებზე, არამედ საჭიროა ქართული ენის ანალიზის და დამუშავების ტექნიკური სერვისები, რომლის საშუალებითაც შევძლებთ გავიგოთ რას გვეკითხება კლიენტი და ავტომატურ რეჟიმში შესაბამისი პასუხი გავცეთ. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ რამდენიმეწლიანი წარმატებული გამოცდილება გვაქვს ამ კუთხით”, — გვითხრეს Optio.Ai-ში.

კომპიუტერისთვის ტექსტის ანალიზი რთული და ნაკლებად გასაგები ამოცანაა. სწორედ ამიტომ, ბუნებრივი ენის დამუშავება (Natural Language Processing) ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანური სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული და მოთხოვნადი მიმართულებაა. მსოფლიოში უამრავი კომპანია მუშაობს ამ თემაზე. თუმცა, ის ტექნოლოგიური გარღვევები, რაც ამ სფეროში ხდება, ძირითადად ინგლისურ ენას ეხება და სამწუხაროდ, ქართული ენისთვის ხელმისაწვდომი ნაკლებადაა.

Optio.Ai-ში სწორედ ამ პრობლემის მოგვარებას ცდილობენ. ისინი ქართული ბუნებრივი ენის დამუშავების სერვისს ავითარებენ, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია საქართველოს ბანკის ციფრული ასისტენტის ფუნქციონირებისთვის. საქართველოს ბანკის სერვისები ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. ბანკში აღნიშნავენ, რომ მომხმარებელს საკმაოდ ბევრი კითხვა და გარკვეულ ქმედებებში დახმარების საჭიროება უჩნდება. გარდა ამისა, ბანკის დისტანციურ არხებში გაზრდილი მიმართვიანობისა და პანდეემიის გამოწვევების შედეგად, საკმაოდ გაიზარდა დისტანციურ სერვისებსა და ზოგადად დისტანციურ მომსახურებაზე მოთხოვნა.

“მომხმარებლის კმაყოფილების გაზრდისთვის და მათთვის სწრაფი სერვისის მიწოდების მიზნით, ციფრული ასისტენტის განვითარება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ ეტაპზე ციფრული ასისტენტი იყო ექსპერიმენტი, რომელიც კლიენტთა მომსახურების მთავარ სტრატეგიამდე შეიძლება განვითარდეს და სადაც კლიენტის კმაყოფილება და ინტერესები ყოველთვის პირველ ადგილზე დგას.
საქართველოს ბანკის ციფრული ასისტენტის განვითარების საკმაოდ ფართო არეალი არსებობს, თუმცა ამ ეტაპისთვის “ასისტენტი” მომართულია სწრაფად დაეხმაროს მომხმარებელს ამომწურავი ინფორმაციის მიღებასა და შესაბამისი ოპერაციების განხორციელებაში”, — გვითხრეს საქართველოს ბანკში.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ბანკის ციფრული ასისტენტის განვითარება რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. რაც შეეხება პირველ ეტაპს, ის მომხმარებლების ძირითად საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურების შეთავაზებას გულისხმობს, რომელიც ყოველდღიურად საკმაოდ ხშირია და შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვება ან ქმედების განხორციელება დისტანციურ არხებშიც კი გარკვეულ დროს მოითხოვს. პირველ ეტაპზე ციფრული ასისტენტი Bog.ge-სა და ibank-ის არხების ჩატის საშუალებით დაეხმარება მომხმარებელს, ხოლო შემდგომ სხვა ციფრულ არხებშიც გამოჩნდება.

საქართველოს ბანკის ციფრული ასისტენტის მთავარი ამოცანა, ამ ეტაპზე, კლიენტების მხრიდან შემოსული კითხვების გაანალიზება და პასუხის ავტომატურ რეჟიმში გაცემაა. ცხადია, ვირტუალური ასისტენტი მხოლოდ კითხვების გარკვეულ კატეგორიაზე შეძლებს პასუხის გაცემას, დანარჩენ შემთხვევებში კლიენტებს კვლავ რეალური ოპერატორი მოემსახურება. თუმცა, Optio.Ai-ის და საქართველოს ბანკის მთავარი ამოცანაა დროთა განმავლობაში გაიზარდოს ვირტუალური ასისტენტის ცოდნა და მომხმარებლის მხრიდან შემოსული კითხვების მაქსიმალურ რაოდენობას ავტომატურ რეჟიმში გაეცეს პასუხი. მეორე მხრივ, ეს საკმაოდ რთული ამოცანაა და ორივე მხრიდან მჭიდრო და გრძელვადიან თანამშრომლობას მოითხოვს.

ამ ეტაპისთვის ციფრული ასისტენტს მომხმარებლის მხარდაჭერა საბანკო სერვისებთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების სწრაფად მოძიებაში შეუძლია. ეს არის როგორც ზოგად კითხვებზე (ბარათები, დეპოზიტები, პირობები და სხვა) პასუხის სწრაფად მიღება, ასევე სხვადასხვა ოპერაციების განხორციელება, მაგალითად ამონაწერის დაგენერირება, ნაშთების შემოწმება, ბარათების დაბლოკვა და სხვა.

“ციფრული ასისტენტი საქართველოს ბანკისთვის არის საშუალება გავზარდოთ მომხმარებელთა კმაყოფილება და მაქსიმალურად სწრაფად შევძლოთ მომხმარებლის მხარდაჭერა. ეს იმ საკითხებს მოიცავს, რომელიც ყოველ დღე ყველას გვჭრდება საბანკო სერვისებთან მიმართებაში. ხოლო მომხმარებლისთვის ეს არის სწრაფი, კომფორტული, დროული და რაც მთავარია, მის საჭიროებებზე მორგებული სერვისი, რომელიც ადამიანებს დაუზოგავს დროს და ბანკთან ურთიერთობის გამოცდილებას მეტად კომფორტულს გახდის”, — ამბობენ საქართველოს ბანკში.

 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა