ნიშნული:

სტიპენდიები

სრულად დაფინანსებული სწავლა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში – რა შესაძლებლობებს ქმნი...

საქართველოს ბანკი აქტიურად უჭერს მხარს განათლებას და მრავალფეროვანი პროექტებით ცდილობს  შექმნას  ახალი შესაძლ...

რა შესაძლებლობებს ქმნის საქართველოს ბანკი განათლებისთვის

საქართველოს ბანკი თავის ერთ-ერთ მთავარ მისიად განათლების მისაღებად მეტი შესაძლებლობის შექმნას ისახავს. ამას ხაზს უსვამს...

3 საერთაშორისო სტიპენდია საქართველოს ბანკის დაფინანსებით

თანამედროვე მსოფლიოში ხარისხიანი განათლების მიღება შემეცნების, წარმატების, პიროვნული განვითარებისა და ზოგადი კეთილდღეობ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით