ნიშნული:

შუხმან ვაინს ჯორჯია

როგორ განავითარა ბიზნესი შუხმან ვაინს ჯორჯიამ საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით

„შუხმან ვაინს ჯორჯია 2009 წელს დაფუძნდა, მაშინ, როცა საქართველოში ღვინის ტურიზმის და სტუმარმასპინძლობის სფეროს კონკურენ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით