ნიშნული:

შ​ე​ნ​т​ы​mental

21 წლის შემდეგ Nikakoi-ის ალბომი „შ​ე​ნ​т​ы​mental“ ფირფიტაზე გამოვიდა

ნიკა მაჩაიძე - ქართული ელექტრონული მუსიკის პიონერი. დღეს მას ძირითადად ამ სტატუსით მოიხსენიებენ. თუმცა ყოველთვის ასე არ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით