ნიშნული:

ქოფირაითინგი

ქოფირაითერი არის იდეა – გიორგი რუხაძე კრეატიული სფეროს უსაზღვრო შესაძლებლობებზე

არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში კრეატიული საქმიანობა პროფესიული განვითარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით