ნიშნული:

ქანდა

სოფელ ქანდაში დაწყებული სამეურნეო ბიზნესი – საქართველოს ბანკის მხარდაჭერა აგრობიზნეს...

გემრიელი და ჯანსაღი სამეურნეო პროდუქცია ბევრ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს - გრძელი გზის გავლაა საჭირო იმისთვის, რომ ნა...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით