ნიშნული:

ProdAct Conference

რაზე ისაუბრეს საქართველოში Product Management-ზე ჩატარებულ პირველ კონფერენციაზე

ტექნოლოგიების სფერო უკვე დიდი ხანია მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალაა, თუმცა, ბოლო წლებში გ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით