ნიშნული:

მწერალი ქალები

სალომე ბენიძე: ჩემი ცხოვრების მწერალი ქალები

წერა იმდენი ხნის წინ დავიწყე - ღრმა ბავშვობაში, რომ ფიქრი იმაზე, თუ რას ნიშნავს, იყო ქალი, იყო ქალი, რომელიც საქართველო...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით