ნიშნული:

მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამა

მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამაში მონაწილეობისას მივხვდი, გეზი საითკენ უნდა ამეღო — გა...

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა როგორც საერთო საზოგადოებრივი კეთილდღეობის, ისე ბიზნეს...

მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამა უფრო თავდაჯერებულს გხდის და ბიზნესის სწორად მართვაში გ...

საქართველოს ბანკი მეწარმე ქალთა ხელშეწყობას კვლავ აქტიურად განაგრძობს. საქართველოს ბანკის, გაეროს განვითარების პროგრამი...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით