ნიშნული:

მენტალური ჯანმრთელობა

ბიზნესკურსი: რატომ და როგორ უნდა იზრუნო შენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე

იცოდი, რომ დასაქმებულთა მეოთხედზე მეტს „გადაწვის“ სიმპტომები აღენიშნება? სწორედ ამ დასკვნამდე მივიდა 2022 წლის კვლევა, ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით