ნიშნული:

ისტორია

როგორ აცოცხლებს ხუთჯვრიანი დროშა საქართველოს ისტორიას

თეთრი მართკუთხედი, ოთხივე გვერდთან დაკავშირებული სწორკუთხა წითელი ჯვარი და გამოყოფილ ოთხკუთხედებში გამოსახული მცირე ზომ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით