ნიშნული:

გიორგობისთვე

რა არის გიორგობისთვე და რა გელოდებათ წინანდლის მამულში

მე-19 საუკუნიდან დღემდე ჭავჭავაძეების წინანდლის მამული ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. საგ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით