ნიშნული:

გიგა ბაინდურაშვილი

ქუთაისის მუსიკალური მემკვიდრეობა – ახალი დოკუმენტური ფილმის შესახებ

გასული ორი საუკუნის ქართული კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი სივრცე, გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე ადამიანებისა და...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით