ნიშნული:

GAIA

საქართველოს ბანკისა და GAIA-ს თანამშრომლობა: ახალი შესაძლებლობები AI მიმართულებით

დიდი ხანია, რაც საქართველოს ბანკისთვის AI სტრატეგიული მიმართულებაა და ამ მხრივ ფინანსური ინსტიტუტი განვითარებას აქტიურა...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით