ნიშნული:

ChatGPT

CHATGPT უკვე sCoolApp-შია – ახალი საგანმანათლებლო შესაძლებლობა მოსწავლეებისთვის

საქართველოს ბანკი განაგრძობს ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ინოვაციების დანერგვას. ამიერიდან, sCoolApp-ის მომხმარებლები, რ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით