ნიშნული:

არქიტექტურა

საქართველოს ბანკის სათავო ოფისი — ერთ შენობაში გაერთიანებული ისტორია და ინოვაცია

„ამ შენობის დიზაინი ბევრ ისეთ გავრცელებულ სტერეოტიპს ამსხვრევს, რომელიც მიწერილი გვქონდა გვიანდელი საბჭოური არქიტექტური...

გიორგი ჩახავა — ინოვატორი, რომელმაც არქიტექტურა ბუნების ჰარმონიას დაუახლოვა

“აუცილებელია მოვერგოთ გარემოს, რომელიც მუდმივად იცვლება და ეს განსაკუთრებით ქალაქმშენებელ არქიტექტორს და ინჟინერს უნდა ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით