ნიშნული:

ads მენეჯერი

მარტივი, სწრაფი და ეფექტიანი – როგორ აფასებს Books From Past Ads მენეჯერს

მომხმარებლების მოსაზიდად და სპეციალური შეთავაზებების გასაკეთებლად საქართველოს ბანკის Ads მენეჯერს ყოველდღიურად უამრავი ...

Ads მენეჯერით შექმნილი წარმატებული შეთავაზება – Board Games Corner-ის გამოცდილება

თანამედროვე სამყაროში ბიზნესის განვითარებისთვის სხვადასხვა სეგმენტის მომხმარებლებთან - სტუდენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთ...

აღმოაჩინე თემების მიხედვით