თანამონაწილეობის დაფინანსება საგრანტო კონკურსის მონაწილეთათვის

საქართველოს ბანკი განაგრძობს აგრომიმართულების მხარდაჭერას და ამჯერად USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს (RDA პროექტის მონაწილეებს თანამონაწილეობის დაფინანსებას საუკეთესო პირობებით სთავაზობს.
 
შედეგად, ბიზნესს ეძლევა შესაძლებლობა, ბანკისგან აიღოს სესხი, რომლის მოცულობაც მინ. 20 000 ლარით განისაზღვრება. მეტიც, მეწარმეები ასევე ისარგებლებენ საშეღავათო პერიოდით როგორც სესხის ძირზე, ისე %-ზე.
სესხის ასაღებად კი სტანდარტულ დოკუმენტაციასთან ერთად დამატებით საჭირო იქნება ბიზნესგეგმის წარდგენა, წერილი ან ხელშეკრულება სააგენტოსგან გრანტის მოგების თაობაზე და თანამონაწილეობის თანხის მიზნობრიობა.
 
გამოიყენეთ შანსი, ერთად ვიზრუნოთ თქვენი ბიზნესის განვითარებაზე

 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა