საცხოვრებელი

საქართველოს ბანკი მის პარტნიორ ბიზნესებთან ერთად უკრაინიდან საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირებს სასტუმროში განთავსებას უზრუნველყოფს.

სასტუმროები :

ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ სასტუმროში განთავსებას უნდა დაუკავშირდნენ საქართველოს ბანკის სატელეფონო მომსახურების ცენტრს ნომერზე: (0322 444-444
 
 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა