ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების საერთო პირობები

2021 წლის 20 ოქტომბრიდან ცვლილებები შედის ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში, კერძოდ, ევროსა და სხვა ვალუტებში (შვეიცარიული ფრანკი, დანიური კრონი, ისრაელის შეკელი, იაპონური იენი, ნორვეგიული კრონი, შვედური კრონი გახსნილ ნებისმიერი სახის ანგარიშებზე (მიმდინარე (სტანდარტული/საბარათე (უნივერსალური/ მოთხოვნამდე სადეპოზიტო (საანაბრე ანგარიში არარეზიდენტი კლიენტებისთვის დაწესდება ანგარიშების მართვის მომსახურების საკომისიო.
 
საკომისიოს თანხა კი შემდეგი პრინციპით განისაზღვრება:
ყოველი კალენდარული თვის ბოლოს დაჯამდება კალენდარული თვის განმავლობაში ყოველი დღის ბოლოს მდგომარეობით ევროსა და ზემოაღნიშნულ სხვა ვალუტებში გახსნილ თქვენს სარგებლობაში არსებულ ნებისმიერი ტიპის ანგარიშებზე არსებული ნაშთის და ბანკის შიდასაბანკო ანგარიშზე განთავსებული თქვენი თანხების  ექვივალენტი ლარში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით და გამოითვლება ამ გზით დათვლილი ჯამების საშუალო ოდენობა თვის განმავლობაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ  ამ წესით დათვლილი საშუალო ჯამური ნაშთი გადააჭარბებს 1 000 000 (ერთი მილიონი ლარს,  მხოლოდ 1 000 000 ლარს ზემოთ არსებულ საშუალო ჯამურ ნაშთზე დაგერიცხებათ ანგარიშის მართვის საკომისიო წლიური 0.5%-ის ოდენობით, ამასთან თითოეული კალენდარული თვის საკომისიოს დარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ ერთხელ, მიუხედავად იმისა რამდენ ანგარიშზე არსებული ნაშთის გაანგარიშებით მოხდა საკომისიოს დარიცხვა.
 
აქვე მოგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ სარგებლობთ მოთხოვნამდე ანაბრით ზემოაღნიშნულ ვალუტებში და თქვენს ანგარიშებზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით თქვენ დაგერიცხებათ ანგარიშების მართვის მომსახურების საკომისიო, თქვენს მოთხოვნამდე ანაბრის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შემცირდება.
დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ თქვენს მომსახურე ბანკირს ან ფილიალს.

 

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა