ელექტრონული ორდერი

თუ თქვენი საქმიანობა ღვინის ბიზნესს უკავშირდება, გაგაცნობთ საინტერესო ფუნქციონალს ბიზნესინტერნტებნაკში. ყურძნის შესაძენად საჭირო თანხის გაცემა, საფულე ჩეკის ნაცვლად ელექტრონული ორდერით შეგიძლიათ.

ეს კი ამარტივებს ანგარიშსწორების პროცესს, ფიზიკურად არ გიწევთ სათითაოდ ჩეკების ხელმოწერა და ნაღდი ფულის ტარება ჩამბარებელ პუნქტებში. 

ორდერის გაცემის პროცესი მარტივია: ეწვიეთ ბიზნესინტერნეტბანკში ელექტრონული ორდერის გვერდს, შეავსეთ ცხრილი, სადაც მიუთითებთ იმ ადამიანის სახელს, გვარსა და პირად ნომერს, ვისგანაც შეიძინეთ ყურძენი და გასაცემი თანხის ოდენობას; ამ თანხის მიღება კი ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში სწორედ თქვენ მიერ მითითებული პირადი ნომრის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი.

აქვე გაითვალისწინეთ: საჭიროების შემთხვევაში ბიზნესინტერნეტბანკიდანვე შეძლებთ დაარედაქტიროთ ელექტრონული ორდერის მონაცემები; განაღდების ვადა კი 30 კალენდარული დღით განისაზღვრება.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა